– Hvis universitetene skal legge til rette for formidling, kreves det at det stilles krav til og finnes insentiver for formidling av forskning i bokform på norsk

NFFO foreslår konkrete tiltak for å sikre akademisk ytringsfrihet. Les høringssvaret her:

Skjermbilde 2022 06 24 144340

Kunnskapsdepartementet har sendt ut NOU 2022: 2 – om akademisk ytringsfrihet til høring.
En ekspertgruppe for akademisk ytringsfrihet ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 20. juli 2021 for å utrede problemstillinger knyttet til temaet.

NFFO har nå sendt inn sitt høringssvar, og sier enig med utvalget om at akademisk ytringsfrihet og formidling henger tett sammen. Formidling er viktig innad i akademia, både blant fagfeller og studenter. I tillegg er formidling, som utvalget påpeker, en del av akademias brede samfunnsoppdrag gjennom formidling utad: forskning og kunnskap skal formidles til befolkningen.
NFFO er videre opptatt av at rammebetingelsene for kunnskapsformidling i universitets-og høgskolesektoren må forbedres. Hvis universitetene skal legge til rette for formidling, i tråd med universitets-og høgskoleloven, kreves det at det stilles krav til og finnes insentiver for formidling av forskning i bokform på norsk. NFFO ser med bekymringen på tilstanden til det norske fagspråket i universitets-og høgskolesektoren, og mener det må tas betydelige grep for å bevare og utvikle språket, og sørge for at det skrives og utgis lærebøkerog fagbøker på norsk.
I høringssvaret vektlegger NFFO følgende hovedområder:

  • De resultatbaserte indikatorene bør reduseres. Dersom en formidlingsindikator innføres, må den inkludere lærebøker
  • Lærebøker kan ses på som en særskilt form for formidling som kan sammenlignes med de aktiviteter som foreslås å inngå i formidlingsindikatoren
  • Lærebøker gir ingen økonomiskuttelling
  • Formidling er idealistisk motivert, ikke økonomisk
  • De økonomiske støtteordningene er ikke tilstrekkelige. Samfunnet må legge til rette for at forskere skal skrive lære-og fagbøker
  • Akademisk ytringsfrihet må bety at forskeren selv velger hvordan hen vil formidle
  • Formidling må inkluderes i doktorgraden

I høringssvaret fra NFFO presenteres også forslag om en rekke konkrete tiltak en bedring av rammebetingelsene for kunnskapsformidling i universitets-og høgskolesektoren.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.