– Lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet må også omfattes av den nye bokloven

Litteraturen må omfatte lærebøker og fagbøker om formålet med bokloven skal innfris til fulle, mener NFFO generalsekretær Arne Vestbø.

Arne storting 1
Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Fredag 18. november går fristen ut for å komme med høringsinnspill til forslaget til lov om omsetning av bøker – mer allment kjent som bokloven.
NFFO har nå sendt inn sitt innspill, som kan leses i sin helhet i vedlegget under denne teksten.

– Det aller viktigste budskapet er at vi støtter innføringen av en boklov, der fastprisen er et grunnleggende prinsipp, sier generalsekretær Arne Vestbø.
– Så mener vi bestemt at lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet må omfattes av loven. Denne type litteratur må med for at formålet med loven skal innfris til fulle.
I et intervju med Bok 365 svarer Vestbø på hva som har vært det mest krevende punktet.
– Generelt er det krevende å spå hvilke konsekvenser de ulike mekanismene vil få, siden loven uansett vil innebære endringer fra dagens unntaksforskrift. Hva vil for eksempel en rullerende fastpris på tittelnivå bety? Isolert sett gir dagens system med egen fastpris for hver utnyttelsesform en større økonomisk forutsigbarhet for forfatteren, men vi tror likevel lovforslagets regulering med en 18 måneders periode vil gi en fleksibilitet som kan bidra med positive effekter for både forfatter og leser.
– Samtidig kan dette slå forskjellig ut i markedet for lærebøker i høyere utdanning, noe vi også påpeker i høringssvaret. Og 12 måneders fastpris på tittelnivå vil trolig være altfor kort, da er dagens ordning med en periode for hver utnyttelsesform bedre. Så det er mange avveininger som må gjøres her. Vi forsøker etter best evne å analysere dette fra vårt ståsted, men hverken vi eller andre sitter med fasiten på hvilke virkninger bokloven faktisk vil få.

Klikk her for å lese høringsinnspillene til bokloven fra andre aktører i bokbransjen

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.