Lærer best av å lese lange tekster på papir

Over 7 av 10 studenter mener de lærer best når de leser lange tekster på papir, og 4 av 10 studenter foretrekker pensum på norsk viser en undersøkelse fra høsten 2023.

Mannlig student ved skrivebord på et bibliotek. Han sitter med en oppslått laptop og en oppslått bok.

Undersøkelsen kartlegger norske studenters pensum, hvordan de skaffer seg pensum, og hvordan de selv mener de lærer best. Undersøkelsen er utført av Opinion høsten 2023 på oppdrag fra Akademika, Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Utvalget består av et representativt utvalg norske studenter i Norge med totalt 1020 respondenter.

– Det er verdt å merke seg at papirboka er viktig for studentenes læring, og at det derfor er nødvendig med en balanse mellom pensum på papir og skjerm, sier generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø.
– I tillegg er det fremdeles et behov for faglitterære forfattere og oversettere som skriver på norsk. Det er ønsket av studentene og viktig for et levende norsk fagspråk, legger Vestbø til.

Få med deg frokostmøte 24. april: Pensum – på papir eller skjerm?

Lange tekster er best på papir

72 % oppgir at de lærer best når de leser lange tekster på papir. For kortere tekster er det større variasjonen av hva studentene foretrekker. 3 av 10 oppgir at det ikke utgjør noen forskjell, mens 3 av 10 oppgir at de foretrekker å lese kortere tekster digitalt.

For pensum som helhet oppgir et flertall av studentene at de ønsker at pensum skal bestå av en kombinasjon av papir og digitalt, med hovedvekt på papir. Denne tendensen har også kommet fram i tidligere undersøkelser.

Pensum på norsk er oftere på papir, mens digitale tekster i større grad er på engelsk. En tydelig tendens er at studenter tidlig i studieløpet har mer pensum på papir på norsk, mens masterstudenter har en større andel av pensum på engelsk i digitalt format.

Pensum på norsk eller engelsk

De fleste studenter har med andre ord en kombinasjon av norsk og engelsk på pensum. Hvordan andelen norsk og engelsk fordeler seg, endrer seg gjennom studieløpet og det er også forskjeller mellom ulike fagretninger. Den klare tendensen er at andelen norskspråklig pensum faller utover i studieløpet.

Mest norsk pensum på lærerutdanningen

Når det gjelder forskjeller mellom de ulike studieretningen, er det to studieretninger som skiller seg ut i hver sin retning: Lærerstudenter og studenter innen pedagogiske fag har den største andelen norskspråklig pensum. I den andre enden har studenter innen naturvitenskap, håndverks- og tekniske fag menn enn halvparten av pensumet på engelsk.

Nesten 4 av 10 ønsker alt pensum på norsk, mens over 2 av 10 ønsker mesteparten av pensum på norsk og resten på engelsk. Den største andelen av dem som ønsker pensum på norsk, finnes blant førsteårsstudentene hvor 7 av 10 oppgir at de ønsker alt eller det meste av pensumet på norsk. For masterstudentene er det 5 av 10 som oppgir det samme.

Se undersøkelsen i sin helhet her: Studentundersøkelsen 2023

Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra Akademika, Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge norske studenters pensum, hvordan de skaffer seg pensum, og hvordan de selv mener at de lærer best. Utvalget består av et representativt utvalg av norske studenter i Norge med totalt 1020 respondenter. Respondentene er vektet i henhold til oppdatert offentlig statistikk.

Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 24.10-06.11.2023.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.