Minneord til Idunn Heldal Haugen

NFFOs styreleder fra 1988 til 1990, Idunn Heldal Haugen, har gått bort. NFFs medstifter og første leder, Bjørn Bjørnsen og tidligere generalsekretær, Trond Andreassen, har skrevet minneord til henne.

Portrett av Idunn Heldal Haugen

Idunn Heldal Haugen – 1928-2023

Da Idunn Heldal Haugen på årsmøtet i Den norske lægeforenings konferansesenter Soria Moria 30. april 1988 ble valgt til leder av Norsk faglitterær forfatterforening, var hun den første kvinne til å innta denne posisjonen. Hun hadde da fartstid som nestleder både under Victor Hellern og Bjørn Bjørnsen siden 1984, og var således godt skikket til å ta over ledervervet.

Med seg som nestleder fikk hun lærebokforfatteren Egil Børre Johnsen, og nettopp lærebokmangelen i norske skoler skulle komme til å prege Idunns første år som leder. Foreningen gikk inn i ledelsen av en landsomfattende lærebokaksjon. 100 av foreningens skolebokforfattere ble plukket ut til å skrive innlegg i pressen og en stor annonsekampanje som dokumenterte skjevhetene, bidro til at Stortinget bevilget 60 millioner kroner til en rabattordning for innkjøp av lærebøker. Skoleboksalget økte med 90 millioner kroner og lærebokforfatternes royaltyutbetalinger steg med 10 millioner.

I Idunns tid som leder startet de første organiserte samarbeidsprosjektene mellom NFF og Norsk faglitterær oversetterforening. Disse ble etterfulgt av forhandlinger om sammenslåing, og på årsmøtet i 1990 oppstod den nye foreningen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Hennes forfatterskap var viet helsefaglige og helsepolitiske områder, hennes mest kjente verk var Sykepleieloven med kommentarer. Hun hadde flere, høye stillinger i norsk helsevesen, blant annet som assisterende helsedirektør.

Idunn var en myndig leder, hun ville ha orden i sysakene og styrte møtene med autoritet. Hun etterlot seg en sterk, vel organisert organisasjon som har fått avgjørende betydning for utgivelse av sakprosaen og forfattere i hele det norske, litterære landskap.

Vi takker Idunn for hennes innsats for faglitterære forfattere og oversettere i Norge og lyser fred over hennes minne

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.