Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Nå kommer NFFOs store medlemsundersøkelse!

Snart er vår nye medlemsundersøkelse på vei til deg.

20220326 nffo årsmøte 001 lite
Fra NFFOs årsmøte i 2022.

Å skaffe mer og bedre kunnskap om våre medlemmer er et av punktene i NFFOs strategi for 2022-2025. Kunnskap er nøkkelen til gode beslutninger – og i begynnelsen av februar vil NFFO sende ut en medlemsundersøkelse med mål om å få nettopp kunnskap om medlemsmassen.
For at medlemsundersøkelsen skal gi oss et godt beslutningsgrunnlag er vi avhengig av at du og flest mulig av medlemmene i NFFO svarer. Bare gjennom en høy svarprosent kan vi vite at funnene er representative med hensyn til både det litterære og menneskelige mangfoldet som utgjør NFFO.

Ved å svare på medlemsundersøkelsen får du mulighet til å gi innspill, si hva du synes er viktig og hva du synes at organisasjonen bør prioritere. Målet er at NFFO skal være et sterkt fellesskap, som er relevant for nettopp deg.

Alle respondentene som svarer på hele undersøkelsen, vil få tilbud om å være med på trekking på 10 gavekort fra valgfri bokhandler á 500 kroner.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.