NFFO rydder opp i retningslinjene

Nå rydder NFFO opp i byråkratiet og gjør deg enda enklere for deg som vil finne fram i retningslinjene for stipender.

Skjermbilde 2024 02 19 134639
– Vi tror at dokumentryddingen fører til klarere retningslinjer, større forutsigbarhet for søkere og gjennomsiktighet i saksbehandlingen av stipender, sier Anders Vaa, styreleder i Det faglitterære råd.

Gjennom mange år har stipendsøkere til Det faglitterære fond måtte forholde seg til et vell av retningslinjer for de ulike stipendene. Fondsstyret har nå i samarbeid med NFFOs administrasjon gjennomgått hele porteføljen, og lagd et strømlinjeformet og tydelig sett med retningslinjer.
– Den beste nyheten med dette er alle retningslinjene blir samlet på ett eneste dokument, og som gjelder for alle typer stipend. Tidligere hadde de ulike stipendene hver sine dokumenter med retningslinjer, som ikke kommuniserte godt med hverandre, og på toppen av det inneholdt statuttene våre enkelte krav også. Nå blir dette mer helhetlig og lettere å finne fram i, sier Anders Vaa, styreleder i Det faglitterære fond.

Forutsigbarhet for alle

På fondets og NFFOs årsmøte 9. mars legger han og resten av styret fram forslaget til ny struktur for retningslinjene. Det er på høy tid at jobben ble gjort, mener Vaa.
– Dette har vært dokumenter som har vært vanskelige og rotete å navigere i. Ikke bare for stipendsøkerne, men også for NFFOs administrasjon og oss i styret. Det er dumt, for vi er jo nødt til å forstå disse retningslinjene riktig, derfor har dette vært en viktig ryddesjau. Selv om det i hovedsak er snakk om en videreføring av eksisterende regler, mener og tror vi dokumentryddingen fører til klarere retningslinjer, større forutsigbarhet for søkere og gjennomsiktighet i saksbehandlingen av stipender.
– Så foreslår vi også noen såkalt materielle endringer i forbindelse med gjennomgangen.
– Hva betyr det?
– Helt konkret foreslår vi en begrensning på maks tre åpne prosjekter samtidig. Altså bokprosjekter som har fått støtte, men som ikke er avsluttet.
– Vi foreslår også at det ikke lengre skal være mulig å motta prosjektstipend samtidig som man har et løpende arbeidsstipend til samme prosjekt. Altså et av de ett-årige og tre-årige langdistanseprosjektene vi tilbyr forfatterne og oversetterne.
– Hvorfor er dette behov?
– Begrunnelsen for disse innstrammingene er et ønske om at stipendmidlene skal gi tilstrekkelig støtte til å finansiere faglitterære prosjekter, samtidig som det bør settes en øvre begrensning på hvor store forpliktelser en enkelt stipendmottaker kan ha overfor NFFO samtidig, sier Vaa.  
– Med mindre penger på bok og en del som går til den individuelle vederlagsordninga har vi rett og slett også færre midler til rådighet, og vi ønsker at disse skal komme så mange som mulig til gode – La meg også legge til at vi også vil presisere at vi ikke gir stipender til utgivelser som skal utgis under frie lisenser, som Open Access. Dette er i tråd med penger inn-penger ut-prinsippet.

Stipendevaluering

I tillegg til de nevnte endringene foreslår fondsstyret at det gjøres en opprydning i fondets statutter. – Hensikten er å tydeliggjøre at det er fondet som har ansvar for organisering av stipendkomiteene, og så ønsker vi å sørge for likebehandling av stipendsøkerne ved å slå fast at alle stipendkomiteer utgår fra fondsstyret, ikke bare stipendkomiteene for prosjektstipend til forfattere, prosjektstipend til oversettere og arbeidsstipend til frilansforfattere. 
– Denne endringen vil sørge for reell likebehandling av sakene fondsstyret har til behandling.
Dette er en del av en helhetlig evaluering av vår stipendpolitikk, som vi er i gang med som vil fortsette også inn i neste år. Vi ønsker en profesjonalisering i alle ledd, og en effektivisering og en gjennomsiktighet som er til det beste for både de som søker stipend, og for de som behandler søknadene, sier Anders Vaa.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.