NFFO-støtte til Julian Assange

Årmøtet i NFFO vedtok i går en resolusjon med støtte til Julian Assanges sak.

Assange

Årskonferansen i NFFO og Det faglitterære fond ble avholdt 18. og 19. mars. Selve årsmøtet blir gjennomført lørdag, mens søndag er dedikert to større fagkonferanser. Én om forfatterøkonomi og én om sakprosa for barn og unge.

Blant flere saker under lørdagens årsmøte kom det også et forslag fra ti forslagsstillere om en støtte til Julian Assenge og et krav om at han må løslates. Forslaget som fikk et overveldende flertall, lyder i sin helhet som følger:

«Årsmøtet i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO) slutter seg til kravet omJulian Assange må løslates, og at den amerikanske tiltalen mot ham frafalles.
Alle norske presseorganisasjoner, Norsk PEN og en rekke internasjonale presse- og ytringsfrihetsorganisasjonen har påpekt at det vil være et alvorlig angrep på ytringsfriheten dersom Assange blir utlevert til USA.
I dag sitter Assange fengslet i påvente av en mulig utlevering til USA, der han er tiltalt etter de drakoniske spionasjelovene av 1917 og risikerer 175 års fengsel. I skrivende stund har han tilbrakt over fire år i Storbritannias verste høysikkerhetsfengsel, HMP Belmarsh, mesteparten av tiden uten en dom å sone. Sommeren 2022 godkjente britiske domstoler og daværende innenriksminister Priti Patel utlevering til USA. Assanges advokater anket umiddelbart avgjørelsen til britisk High Court, og en stund senere ble den også fremmet for EMD i Strasbourg.

Julian Assange har ved å publisere dokumenter om krigsforbrytelser fra USA og alliertes side gjennom WikiLeaks bidratt til en global offentlig debatt om krigføring, med spesiell vekt på krigene i Afghanistan og Irak. Assange har bidratt til å avsløre ulovlige militære disposisjoner samt grove krigsforbrytelser og korrupsjon. Tiltalen Trump-administrasjonen tok ut mot Assange basert på
spionasjeloven, utgjør en trussel mot journalistikk over hele verden. Hvis det å be om – og publisere – lekket materiale er spionasje, bedriver mange medier kriminalitet.

Utlevering og en eventuell dom vil skape en farlig presedens som kan bidra til nedkjøling av den offentlige debatten. En rekke massemedier, blant dem norske, har publisert artikler basert på Assanges avsløringer, og mange redaktører har støttet krav om frigivelse av Assange. Videre forfølgelse av Julian Assange vil være et strategisk nederlag for ytringsfriheten.»

Les den engelske versjonen av støtteerklæringen her:
At its recent annual meeting, the Norwegian Non-fiction Writers and Translators Association (NFFO) agreed with the demand that Julian Assange must be set free and that the American indictment against him must be dropped.
Every Norwegian press organization, PEN Norway, and several international press and freedom of expression organizations have emphasized that it will be a serious attack on freedom of expression if Assange is extradited to the United States.
Assange is currently being held behind bars while awaiting possible extradition to the United States, where he is charged under the draconian Espionage Act of 1917 and risks 175 years in prison. At the time of writing, he has spent over four years in the United Kingdom’s worst maximum security prison, HMP Belmarsh, most of the time without having a sentence to serve. In the summer of 2022, British courts and the then-home secretary Priti Patel approved Assange’s extradition to the United States. Assange’s lawyers immediately appealed the decision to the High Court of Justice in London, and the case was subsequently also brought before the European Court of Human Rights in Strasbourg.
By publishing documents on the WikiLeaks platform about war crimes committed by the United States and its allies, Julian Assange has contributed to a global public debate about warfare, with a particular focus on the wars in Afghanistan and Iraq. Assange has helped bring to light illegal military activities as well as serious war crimes and corruption. The Trump administration’s decision to indict Assange on the basis of the Espionage Act of 1917 represents a threat to journalism around the world. If asking for – and publishing – leaked documents is espionage, many media outlets are committing crimes.
Extradition and any subsequent guilty verdict will create a dangerous precedent that may serve to chill public debate. A number of mass media outlets, including Norwegian ones, have published articles based on Assange’s disclosures, and many editors have supported demands for Assange’s release. Any further persecution of Julian Assange would be a strategic setback for freedom of expression.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.