NFFO vil ha bedre arbeidsvilkår for forfattere og oversettere med nedsatt arbeidsevne

Styrene i NFFO og Det faglitterære fond ber myndighetene legge bedre til rette for at det skal være mulig å være forfattere eller oversetter på heltid eller deltid – uavhengig av hvor stor arbeidsevne man har.

Gilje foto silje eide
– Som samfunn trenger vi et mangfold av stemmer, perspektiver og erfaringer. Det er oppløftende at NFFO anerkjenner de utfordringene som kan ramme oss med nedsatt arbeidsevne, og søker å ordne opp i dette på et overordnet, strukturelt plan, sier Anette Gilje, om sak 9 som kommer opp på årsmøtet i helga.

Under årsmøtet i foreningen og fond lørdag 9. mars, vil sak 9 handle om alternative utbetalinger for NFFO stipender og individuelle vederlag.
Bakgrunnen for saken er et initiativ fra NFFO-medlemmet Anette Gilje som under årsmøtet i 2023 reiste spørsmål om hvorvidt det var mulig med utbetaling til et AS.
Årsmøtet i 2023 vedtok å la styret i Det faglitterære fond utrede hva som kan gjøres for at stipend kan utbetales, uavhengig av hvilken selskapsform stipendsøker har valgt for sitt faglitterære virke.

– Grundig arbeid

I året som har gått siden har begge styrene vært involvert i utredningen, sammen med deler av administrasjonen i NFFO. Generalsekretær Arne Vestbø har ledet arbeidet, og samarbeidet tett med blant annet fondets styreleder Anders Vaa.
Anette Gilje er fornøyd med arbeidet NFFO har gjort og at det nå legges fram en resolusjon knyttet til dette.
NFFO har lagt ned et svært grundig og godt arbeid i framlegget til årsmøtet. Egentlig burde det være en selvfølge at forfattere og oversettere skulle kunne ivareta sitt faglitterære virke i henhold til egen arbeidsevne, selv om denne skulle være redusert.
– Som samfunn trenger vi et mangfold av stemmer, perspektiver og erfaringer. Det er oppløftende at NFFO anerkjenner de utfordringene som kan ramme oss med nedsatt arbeidsevne, og søker å ordne opp i dette på et overordnet, strukturelt plan, sier Anette Gilje.
– Hva er bakgrunnen for at du etterspurte en alternativ utbetalingsform av stipend – i dette tilfellet til et AS?
– Jeg har organisert mitt opphavsrettslige arbeid i et AS, der jeg eier alle aksjene og er eneste person i styret. Grunnen til at jeg valgte denne selskapsformen er tredelt; ønsket om profesjonalisering av mitt kunstneriske virke, ryddighet ved å skille mellom privatøkonomi og egen næringsvirksomhet, samt muligheten til å periodisere inntekter over år. Det siste er vesentlig med tanke på at stipendmidler utbetales i forkant av en prosjektperiode som i mitt tilfelle strekker seg over flere kalenderår.
– Ved å være ansatt i eget selskap, får man automatisk samme rettigheter som andre arbeidstakere. Jeg synes det er både rett og rimelig at man som faglitterær forfatter skal kunne tjene opp pensjonspoeng og få rett til dagpenger/sykepenger/fødselspenger osv. Disse sosiale rettighetene får man ikke når man har et enkeltmannsforetak.

– Positivt for frilansere

– Konklusjonen i framlegget til årsmøtet er jo at det ikke er mulig med utbetaling til et AS, ettersom stipend er personlig og ikke kan deles med andre. Hva tenker du det vil bety for stipendsøkere framover?
– Jeg tok opp denne saken på årsmøtet i fjor, og hadde håpet på en annen konklusjon. Nå blir det tydeliggjort at NFFO stiller krav til stipendmottakere at de må organisere sitt faglitterære virke i et enkeltmannsforetak, hvis man vil eller har behov for å periodisere.
– For å kunne ta imot eventuelle stipend, må vi altså opprette egne enkeltmannsforetak med de regnskapsmessige forpliktelser det medfører. Med nye og tydelige kontrakter fra NFFO, kan man få til en regnskapsmessig periodisering av inntektene. Dette er positivt for alle frilansere! sier Anette Gilje.

Håper på myndighetene

Som et resultat av arbeidet med denne saken har styrene i foreningen og fondet vedtatt en resolusjon, som nå oversendes årsmøtet.
Den kan leses i sin helhet i dokumentet under denne saken.

Klikk her for å lese sak 9 i årsmøtedokumentet, fra side 28

Styreleder Anders Vaa i Det faglitterære fond er glad for at Anette Gilje har tatt opp saken.
– Det er en veldig viktig sak hun har løftet fram, så stor takk til henne for det. Vi i fondsstyret visste jo ikke hva slags løsning utredningen ville lede til, og det har vært spennende å følge det grundige arbeidet med den gjennom året. Her måtte vi jo bare finne en løsning som var akseptabelt, og det gjorde vi heldigvis. Vi vil gjerne at alle skal kunne ha et faglitterært virke. Vi trenger hele mangfoldet.
– Samtidig er det trist at «løsningen» egentlig var der fra før, men at riktig og god informasjon om den har vist seg vanskelig å oppdrive blant annet hos de lokale NAV-kontorene. Derfor håper jeg resolusjonen styrene fremmer på årsmøtet faktisk gjør at myndighetene kommer oss i møte. I mellomtida skal i alle fall vi gjøre det vi kan for å lage gode veiledninger til stipendmottakerne om hvordan de kan periodisere eventuelle stipend fra oss, sier Anders Vaa.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.