NFFOs innspill til ny regjeringsplattform

Regjeringsplattformen er ikke klar. Men det er NFFOs forslag til kultur- og kunnskapspolitikken i det nye, politiske styringsdokumentet.

Arne storting 1
Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Samtalene om ny regjeringsplattform for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt i gang, og NFFO har lagt fram to innspill til politikerne.
– Vi i NFFOs administrasjon har jobbet fram to innspillsdokumenter, ett for kulturpolitikken og ett for kunnskapspolitikken, og håper vi finner tanker og formuleringer vi kjenner igjen når regjeringsplattformen er klar om kort tid. For vi mener jo at vi her serverer flere gode forslag til en fremtidsrettet politikk som en ny regjering bør ta eierskap til. Heldigvis vet vi at partiene som nå forhandler er enige med oss og seg imellom om flere av tiltakene, som for eksempel en betydelig styrking av innkjøpsordningene for sakprosa, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

For kunnskapsfeltet trekkes følgende spesielt fram:

  • Grunnopplæringen – gode læremidler til alle
  • Styrking av norsk som fagspråk
  • Prioritering av formidling i akademia
  • Respekt for opphavsretten

For kulturfeltet trekkes følgende spesielt fram:

  • Styrking av innkjøpsordningene for sakprosa
  • Gjeninnføring en boklov som sikrer fastprissystemet
  • Styrking av litteraturformidlingen og stimulering til leselyst blant unge

Les innspillene i sin helhet i dokumentet nederst på denne siden.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.