Norske forfattere og oversettere krever handling i Nygaard-saken

Henleggelsen av Nygaard-saken er et tilbakeskritt for demokratiet, skriver representanter for seks norske skribentorganisasjoner.

Collage (1)
Øverst fra venstre: Aage Borchgrevink, Bjørn Vatne og Hilde Lyng. Nederst fra venstre: Alexander Løke, Ellisiv Lindkvist og Eystein Hanssen.

Innlegget er publisert i VG, onsdag 17. april:

Som representanter for norske forfattere og oversettere, fremmer vi et felles krav om en grundig ny gjennomgang av saken som omhandler drapsforsøket på William Nygaard. Nygaard, forlagsdirektør i Aschehoug, ble skutt utenfor sitt hjem i Oslo i 1993, etter å ha utgitt Salman Rushdies Sataniske vers, oversatt til norsk av Kari Risvik. Angrepet kom som direkte konsekvens av en fatwa utstedt av Ayatollah Khomeini i Iran i 1989.

Tross tydelige spor som koblet fatwaen og påfølgende trusler til angrepet, var responsen fra norsk politi svært kritikkverdig. Det tok nesten 25 år før noen ble siktet i saken, med knapp margin før foreldelsesfristen. Blant de siktede var en tidligere diplomat tilknyttet Irans ambassade, noe som antyder en mulig statlig involvering.
For få dager siden varslet imidlertid statsadvokaten i Oslo at saken vil bli henlagt etter bevisets stilling. Vi, som skaper og formidler ord, mener norske myndigheter ikke ser hvilke konsekvenser denne henleggelsen har for rettssikkerheten og ytringsfriheten, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. At saken fremdeles er høyaktuell, viser knivangrepet mot Rushdie selv så sent som i 2022.

En henleggelse av Nygaard-saken nå ville være et stort tilbakeskritt for demokratiet. Vi gir derfor vår fulle støtte til anken som nå vil innleveres til Riksadvokaten. Videre mener vi at en fullstendig gjennomgang av politiets rolle i denne saken, og en mulig gjenopptakelse av etterforskningen, ikke bare er avgjørende for rettferdigheten for Nygaard, men også for å ivareta vårt samfunns forpliktelse til å beskytte de prinsippene vi alle står for
Dette innlegget sendes også som formelt brev til Riksadvokaten.

Alexander Løken, styreleder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Bjørn Vatne, styreleder i Den norske Forfatterforening
Ellisiv Lindkvist, styreleder i Dramatikerforbundet
Eystein Hanssen, styreleder i Forfatterforbundet
Hilde Lyng, foreningsleder i Norsk Oversetterforening
Aage S. Borchgrevink, styreleder Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.