Om Open access-utgivelser

Er du berørt av Open Access-problematikk? Her er noe av det du bør vite om denne publiseringsløsningen.

Åpen access

Fri bruk-lisenser som Open Access og Creative Commons- lisenser innebærer blant annet at tekster legges fritt tilgjengelig, f.eks. på internett. Ved å utgi artikler, bøker og lignende med Open Access samtykker opphavere til gratis bruk av åndsverkene sine.
Kopiering og spredning av de utgitte verkene genererer dermed ikke vederlag, verken til enkeltopphavere eller til kollektive vederlagsordninger.

Det faglitterære fonds penger kommer fra kollektive vederlagsordninger. Stipend fra Det faglitterære fond gir økonomisk trygghet for faglitterære forfattere og oversettere, og fremmer kvalitet og mangfold av norsk sakprosa. En slik ordning er imidlertid helt avhengig av at faglitterære opphavere ikke gir avkall på å kunne få betalt for bruk av åndsverkene sine.
Kopinor, som er den viktigste kollektive forvaltningsorganisasjonen for faglitterære opphavere, kan ikke kreve inn vederlag for Open Access-utgivelser, da bruken av disse skal være gratis. På denne måten svekkes fondets inntektsgrunnlag, hvilket i neste omgang reduserer mulighetene for å tildele stipend.

Selv om NFFO anerkjenner flere av de hensynene som kan ligge bak en Open Access-utgivelse, skal Det faglitterære fond gi stipend til søkere som publiserer sine verk på måter som kan tilføre fondet vederlagsmidler. Disse vederlagsmidlene deles igjen ut i nye stipend («penger inn – penger ut»-prinsippet). NFFO godkjenner derfor ikke utgivelser som gis ut med Open Access eller på andre måter som ikke kan generere kollektive vederlagsmidler til Det faglitterære fond.
Forfattere som velger å publisere med fri tilgang bør uansett være oppmerksomme på såkalte «rov-tidsskrifter». Disse kjennetegnes ved at de krever publiseringsavgift for å gi ut artikler hos dem, samtidig som det publiseres med Open Access. UiO har skrevet mer om hvordan man kan unngå å bli lurt av slike utgivere

Vil du vite mer om Open Access og Creative Commons? Les:
https://www.openaccess.no/
https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
https://creativecommons.no/

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.