Slik slår den nye normalkontrakten ut for deg

– Dette er en god avtale for norske sakprosaforfattere, sier NFFOs Arne Vestbø om den nye normalkontrakten som nå trer i kraft.

20211118 nffo arne vestbø 010 lite
Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Den nye normalkontrakten er fremforhandlet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Den norske Forleggerforening (DnF), og omfatter alle medlemmer i begge foreninger, og gjelder fra og med 1. januar 2023.
Kontrakten omfatter allmenn sakprosa (bokgruppe 3). NFFO og DnF er enige om at eksisterende avtale fortsatt gjelder for bokgruppe 1 (skole) og 2 (universitets- og høgskolesektoren), og at forhandlinger om disse gjennomføres i 2023.

Én, samlet avtale

NFFOs generalsekretær Arne Vestbø er tilfreds med avtalen som er inngått.
– Den nye normalkontrakten legger til rette for et fortsatt godt samarbeid mellom forfattere og forlag, og sikrer likebehandling og ryddige forhold for NFFOs medlemmer. Vi har gjort et stort arbeid med selve strukturen i avtalen, og mener den både er lettere å forstå og mer tilpasset dagens bokmarked enn nåværende avtale, for eksempel ved at papirbøker, inkludert billigbøker, lydbøker og e-bøker samles i én kontrakt. For billigbok og lydbok er en avtale på foreningsnivå helt nytt, og det ser vi som en anerkjennelse av sakprosaens plass i markedet.
Vestbø forteller videre at partene har brukt mye tid på å forhandle seg fram til en god balanse mellom forfatterens og forlagets ulike roller, plikter og rettigheter på en rekke punkter. Han poengterer at en normalkontrakt inneholder mye som en forfatter ikke alltid trenger å forholde seg til, men som er viktig å ha på plass, som for eksempel bestemmelser om erstatning og oppsigelse.

Royalty

– Så er det selvsagt viktig å få fram at beregningsgrunnlaget for royalty nå blir likt for alle utnyttelsesformer, og vil baseres på forlagets inntekt. Det vil si at man trekker fra rabatten til bokhandler før man regner ut hva forfatteren har krav på å få betalt. Denne rabatten kan imidlertid ikke være høyere enn 50 prosent så lenge boken er i fastpris. Blant annet av denne grunn blir royaltyoppgavene også mer detaljerte, slik at forfatteren får økt innsikt i hvilke inntekter en bok faktisk genererer, sier Vestbø.
– Ja, nettopp royalty er jo et helt sentralt poeng for alle forfattere. Hvordan vil den nye avtalen slå ut der? Får de bedre inntekter med den nye normalkontrakten?
– Det fremforhandlede resultatet vil gi marginalt mer inntekt for de aller fleste sakprosaforfattere ved salg av papirbøker. Våre beregninger viser at forfatterne får litt mer for de første fem tusen solgte eksemplarer, og for salg over 10 000 eksemplarer. Mellom 5000 og 10 000 bøker kan forfatteren risikere få ørlite mindre enn i dag, men det er i tilfelle snakk om en veldig lav reduksjon. Dessuten vil også inntektene fra billigbok, lydbok og e-bok bli likt for alle medlemmer av NFFO, noe som er en forbedring fra i dag.

Tre terskler

– Men det er altså slik at de standariserte royaltysatsene for papirbok i dagens kontrakt, på 13 prosent (for de 3000 første bøkene) og 15 prosent (for salg av 3001 bøker og oppover), nå forsvinner. Hva kommer i stedet?
– Det blir innført tre terskler, som altså er basert på prosent av forlagets inntekter: 22,5 prosent for salg inntil 3999 eksemplarer, 25,5 prosent fra 4000 til 9999 eksemplarer og 27 prosent for salg over 10 000 eksemplarer. Dette siste trinnet er helt nytt, og har vært viktig for oss å få på plass. Vi skal være en forening som ivaretar både bredden og toppen.
– Den nye beregningsmodellen sikrer også likebehandling av alle forfattere for salg av bøker i fripris. Det er en viktig seier etter det omfattende arbeidet vi har gjort i NFFO det siste året, med å avdekke uheldig royaltypraksis i enkelte forlag knyttet til realisasjons- og kampanjesalg. Nå får alle forfatterne de vilkårene NFFO mente var den riktige forståelsen, så lenge de gir ut på et forlag som er forpliktet av denne avtalen, selvfølgelig.
– Men dette er sterk økning i prosentsatsene. Burde ikke det betyr at forfatterne nå får dobbelt så mye i inntekter?
– Nei, det er ikke slik det fungerer. Prosentsatsene har økt fordi det altså er forlagets salgsinntekt som nå skal være grunnlaget for beregning av royalty. Det er en mye lavere sum, siden bokhandlene som regel krever høye rabatter.
– Med de 13 og 15 prosentene du refererer til i kontrakten vi har brukt fram til nå, ble royalty beregnet ut fra den såkalte hefteprisen, som er 85 prosent av bokas utsalgspris i bokhandelen.

Kjemper videre

– Hvorfor har NFFO godtatt en avtale som fortsatt gir dårligere inntjening enn de skjønnlitterære avtalene?
– For det første vil jeg fremheve at vi med denne avtalen faktisk får de samme vilkårene som skjønnlitterære forfattere når det gjelder billigbok, lydbok og e-bok. Det skal vi ta med oss! Men for originalutgivelser på papir var det så langt vi kom, og selv om vi ser i hvert fall en ørliten bevegelse i vår favør, er vi ikke i mål. Grunnleggende mener vi selvfølgelig fremdeles at forfattere bør likebehandles uavhengig av sjanger. Vi vil fortsette å kjempe videre for sakprosaforfatterne!

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.