Ti tips for en god søknad

Hvordan skal du utforme en best mulig søknad for et NFFO-stipend? Her kan du lese vår topp 10-liste med råd for en god stipendsøknad!

Ti ggode

Noen av våre tipse er generelle og åpne, andre er mer spesifikke og krever derfor presisering. Enkelte av tipsene refererer til deg som søker og dine ferdigheter og ambisjoner som forfatter eller oversetter, andre tips går mer på form og struktur på søknaden din.
I all hovedsak handler tipsene om selve prosjektbeskrivelsen.

1) Tenk bokmarked

Har dette prosjektet noen muligheter ute i markedet? Hvorfor er bokprosjektet ditt viktig? Hvilket publikum skriver/oversetter du for, hvem er målgruppa, hvor stor er den? Har du planer for markedsføring? Still deg selv spørsmålet: hvorfor trenger din målgruppe akkurat denne boka? Tenk gjerne på om det er mulig å nå andre målgrupper enn de du selv mener er opplagte.

h2.
2) Grundighet/research

Vis at du har gjort nødvendig research/idéarkeologi. Er temaet ditt beskrevet i bøker fra før, er det viktig å vise hva som gjør ditt prosjekt spesielt. På den annen side: Selv om man har gjort grundig research: altfor selvgode og ukritiske påstander og konklusjoner skal man være forsiktig med.

3) Vær kort

Kom raskt til saken, til temaet, til ideen. To til tre sider er mer enn nok for prosjektbeskrivelsen. Tenk kort også når det gjelder tittel.
Her er noen eksempler på hvor du kan spare mye tid og plass:

  • Tentativ innholdsfortegnelse/disposisjon kan godt være med.
  • Ikke gjør det enkelt for deg selv ved å la et utdrag fra boka di utgjøre selve prosjektbeskrivelsen. Det handler om å skrive om å skrive eller oversette; om hvordan du formidler hvordan du skal skrive/oversette boka di.

4) Ha en story!

Om mulig, løft fram bokideen som en god story! Overbevis komiteen om at du faktisk har noe nytt og unikt på gang. At prosjektet skiller seg ut, at det er originalt, viktig, aktuelt, sterkt, revolusjonært eller grenseoverskridende.

5) Du er en gjennomfører

Om du har publisert bøker, essays som tidligere som er støttet av NFFO, eller om du har fått støtte til nåværende prosjektet tidligere, fra NFFO, Fritt Ord eller andre, er det en god indikasjon – det viser at du er dyktig på å selge inn prosjektene dine. Er du debutant må du satse på å fremheve andre – og kanskje «yngre» – kvaliteter som: vitalitet, glød, entusiasme, sterk vilje, ambisjoner og tro på prosjektet. Gjør det at det nettopp er deg som skriver eller oversetter denne boka til en kvalitet i seg selv.

6) Form og stilistiske virkemidler

Innhold er ikke alt. Form og stil betyr mye også på sakprosafeltet. Vær dessuten sjangerbevisst. Det for tiden populært å utforske krysningspunktet mellom sakprosa og fiksjon. Forleggerne er også glade i narrativ sakprosa med sterkt personfokus eller fortellerstemme med kraft. I dette grenselandet er det viktig å vite hvordan man skal navigere. Husk at leserkontrakten for sakprosaen er en annen enn for fiksjonsprosaen. Har du intensjoner om å skrive med litterære virkemidler, er det viktig at du sier noe om hvorfor og hvordan du akter å gjøre dette. Og du må være tydelig på at du vet hvor grensene går.

7) Typografi/layout

Times 12-font er en grei standard. Skal noe utheves, f.eks. mindre overskrifter, så bruk fet font i samme størrelse som brødteksten. Når det gjelder kursiv, er det regler for dette. Ikke bruk for stor linjeavstand. Luft er bra. Ordne gjerne avsnittene i bolker.

8) Rettskriving

Mange sier de leser teksten på en annen og ny måte når den er skrevet ut på papir, at de da fanger opp flere skrive- og trykkfeil. Uansett: bruk retteprogram og sørg for å få en eller flere til å lese igjennom søknaden din. Helst en som har innsikt i temaet ditt.

9) Gi en kortversjon av prosjektbeskrivelsen

Start prosjektbeskrivelsen med en kortversjon. Det holder med noen få setninger. Men sørg da for at essensen av boka er kommet med. Kortversjonen kan reise noen sentrale spørsmål – som boka skal besvare. Eller den kan bestå av et raskt resyme av innholdet. Eller den kan løfte fram et høydepunkt i boka, et match point eller plott. Det er essensielt at du fanger komiteen i anslaget. Da har du mye å gå på i de neste to, tre sidene. La en tenkt leser som representerer målgruppa di lese gjennom prosjektbeskrivelsen. Hva skal til for at du vekker interessen hans/hennes?

10) Svar på alt!

Før du sender inn: Gå gjennom veiledningen som en sjekkliste: Er alt som etterspørres med? Er alt besvart? At alt er besvart, er det det eneste nøytrale og rettferdige kvalitetsgrunnlaget stipendkomiteen kan bedømme alle søkere likt i forhold til. Det er altså ikke hvem du er som betyr noe, men hvordan kvaliteten er på prosjektbeskrivelsen du leverer.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.