Trenger du hjelp med skattemeldingen?

I disse dager sender Skatteetaten ut skattemeldingen, og alle som har mottatt stipender eller vederlag fra NFFO er selv ansvarlig for å rapportere sin næringsinntekt og sørge for å betale skatt.

Towfiqu barbhuiya jhevwhcbvyw unsplash (1)
Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Stipend og vederlag

NFFO innberetter alle stipend og vederlag til forfattere som næringsinntekt. Stipender til oversettere blir innberettet over a-meldingen som skattefritt stipend og utbetalinger fra vederlagsordningen til oversettere blir innberettet over a-meldingen som kapitalinntekt.

Pensjonstilskudd

NFFOs pensjonstilskudd utbetales som skattepliktig inntekt, i likhet med alle andre pensjonsinntekter i eller utenfor arbeidsforhold. Mer informasjon om skatteregler for pensjonister kan leses på skatteetatens side: Skatteregler for pensjonister

Mottaker ansvarlig for å rapportere inn skatt

NFFO trekker ikke skatt av beløpet som utbetales. Det er mottakers ansvar som næringsdrivende å sørge for å rapportere inn netto overskudd som grunnlag for skatt. Som næringsdrivende har du rett på å fradragdragsføre kostnader som påløper i forbindelse med ditt faglitterære virke (næringsvirksomheten) fra næringsinntekten (stipendene). Netto overskudd er inntekter minus fradragsberettigede kostnader.

Bli med på webinar om skattemelding

Trenger du hjelp til å fylle ut skattemeldingen din? NFFO tilbyr webinarer om hvordan fylle ut skattemeldingen med statsautorisert revisor Nudia Akram. Kursene er gratis for medlemmer, mens stipendmottakere kan delta mot en avgift.

16. april: Webinar om skattemelding for medlemmer og stipendmottakere

17. april: Webinar om skattemelding for medlemmer og stipendmottakere

18. april: Webinar om skattemelding for medlemmer og stipendmottakere

Mange medlemsfordeler

Som medlem i NFFO får du også tilgang på ressurser som gjør det lettere for deg å holde orden i regnskapet ditt. I medlemsportalen under Mitt medlemskap —> medlemsfordeler finner du også:

  • Oppslagsverket «Skribentpakken» av Paal Stavrum og Otto Risanger bestående av seks e-bøker for hvordan drive bedre som selvstendig næringsdrivende, oppdatert for 2024
  • Tilgang på presentasjoner og bokføringsfiler i excel med brukerveiledninger laget av Nudia Akram med kontoplan for alle de vanlige forfatter/oversetterutgiftene og kopling til næringsspesifikasjonen.

I tillegg vil du få tilbud om kurs i bokføring med statsautorisert revisor Nudia Akram (januar og august, se kalenderen for påmelding).

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.