Utlysning av midler til prosjekt- og arrangementsstøtte

NFFO utlyser støtte til prosjekter- og arrangementer som har til hensikt å fremme ytringsfrihet og faglitteratur.

Person skriver ved et trebord.

Støtten kan søkes av en organisasjon eller en gruppe med flere personer som er tilknyttet et konkret prosjekt i Norge. NFFO gir ikke støtte til enkeltpersoner. Ordningen har to søknadsfrister i året.

Hva man kan søke støtte til:

  • Det kan søkes om støtte til prosjekter som fremmer ytringsfrihet og faglitteratur, og som bidrar til å oppfylle foreningens strategi. Eksempler kan være kunnskapsprosjekter, kurs etc.
  • Arrangementer: I hovedsak gis det kun støtte til honorarer og reiseutgifter til forfattere og oversettere.
  • De omsøkte midlene skal som hovedregel ikke gå til ordinær drift, men muliggjøre prosjekter som ellers ikke ville vært mulig innenfor søkers normale virkeområde.
  • Det omsøkte prosjektet kan ikke være avsluttet før søknadsfristens utløp.
  • Det gis som hovedregel ikke støtte til utgivervirksomhet. Unntak kan gjøres når det er til gagn for forfatteres- eller oversetteres faglitterære virksomhet.
  • Det gis ikke støtte til manusutvikling eller oversettelse av tekster.

Neste søknadsfrist er 15. juni, og her finner du søknadsskjema og retningslinjer for støtteordningen.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.