Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ny deltakerrekord for årsmøtet

Så er NFFOs årsmøte 2018 godt i gang. 408 delegater er ny rekord!

Årsmøte alfred
Alfred Fidjestøl holdt åpningsappellen ved årsmøte 2018

Delegater fra hele landet kom inn til Oslo for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings årsmøte. 408 påmeldte fylte godt opp hotellet Radisson Blu ved Holbergs plass. Lørdag 7. april ønsket Marta Breen velkommen på sin nest side dag som styreleder i foreningen. Forfatteren og historikeren Alfred Fidjestøl holdt åpningsappellen. Han har også vært redaktør for jubileumsmagasinet, som du kan lese i sin helhet her..
Der som i sin tale til årsmøtet dro han opp den spennende historikken til foreningen, som ble stiftet i 1978, på grunn av ei bok – Bjørn Bjørnsens Narvik 1940.
– 40 år med NFF har handlet om å kjempe oss inn på ordning etter ordning. Vi har fått del av bibliotekvederlaget, kopivederlag, vi har fått innkjøpsordning, eksportstøtte og medlemskap i Forfattersentrum. Vi har kommet langt, men er ikke i mål. Det er fortsatt en meningsløs forskjellsbehandling på royaltysatser, det er fortsatt automatisk innkjøpsordning for skjønnlitteratur og en altfor liten og selektiv innkjøpsordning for sakprosa.
– Vi har altså mange flere kamper å kjempe og vinne. Og liksom hele foreningen startet på grunn av en bok, er den viktigste jobben de fleste av oss kan gjøre for å vinne disse slagene, å gå hjem og skrive nye gode bøker, sa Alfred Fidjestøl.

Åpningspanel   årsmøte lite
Åpningsdebatten handlet om NFFO og bransjens kår før, nå og framvoer. Fra venstre, panelleder Cathrine Sandnes, Asbjørn Eidhammer fra NFFOs internasjonale utvalg, Alexander Leborg fra oversetterutvalget, Dagny Holm fra læremiddelutvalget, Reidar Müller i frilans- og formidlingsutvalget og Henrik Svensen fra universitets- og høgskoleutvalget

NFFOs generalsekretær Tore Slaatta la i sin åpningsappell vekt på utfordringene foreningen og medlemmene står midt oppi.
– Det er på i det kunnskapspolitiske domene kampene står framover. I iveren etter digitalisering i sektoren glemmes det nå i stor grad hva som står i læretekstene og hvordan de skal skrives. Det er for eksempel et stort tankekors at det i den nylig fremlagte stortingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, ikke er mulig å finne ord som tekster, pensum, forfatter eller forlag.
– Det er nå kampen står. Får man opphavsrett for sitt materiale? Får man skrive på norsk og får man støtte på sin arbeidsplas. Dette er en kamp om det norske språk, sa Tore Slaatta, som også snakket om hvordan kunnskapsdepartementet nå bør utfordres til å utforme en formidlingspolitikken for norske universiteter og høgskoler. Slaatta møter statsråd Iselin Nybø mandag 9. april for å snakke mer om dette, sa Slaatta.

Programmet fortsatte utover dagen og ettermiddagen med åpningsdebatt og syv ulike panelseminarer, arrangert av NFFOs læremiddelutvalg, universitets- og høgskoleutvalg, frilans- og formidlingsutvalg, internasjonalt utvalg og oversetterutvalg.
Og så var det årsmøtefest – før søndagens årsmøte.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.