Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet

Kulturminister Abid Q. Raja lover nye millioner til norske forfattere.

Abid

Kompensasjonsordningene til kultur, idrett og frivillighet utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen. På en pressekonferanse lovet kulturminister Abid Raja bl.a. å hjelpe litteraturhusene. 100 millioner kroner går til å sikre at bl.a. forfattere kan fortsette sitt kunstneriske virke.

Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner.

- Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

650 millioner kroner går til kompensasjonsordningen for kulturlivet og 850 millioner til ordningen for idrett og frivillighet.

100 millioner kroner går til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt kunstneriske virke framover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.

Enkelte aktører, som blant annet enkelte litteraturhus og konserthus, som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt, opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse aktørene omfattes ikke i dag av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av virusutbruddet. Regjeringen tar sikte på å endre forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse.

- Vi vet at mange har det vanskelig i denne krisen, og vi jobber hele tiden for å utvide og justere ordningene vi lager for at de skal treffe best mulig. Dersom krisen skulle vedvare vil vi selvsagt følge opp på best mulig måte, avslutter Raja.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.