Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Advarer mot kommunalt læremiddelprosjekt

NFFO, Kopinor, Grafill og Forleggerforeningen går nå ut mot FriDA-samarbeidet, som vil etablere en plattform for «frie» digitale læremidler for grunnskolen. Fredrikstad kommune er først ute.

Collagefredrik
Arne Vestbø i NFFO (øverst t.v.), Forleggerforeningens Heidi Austlid (øverst t.h.), Grafills Lene Renneflott og Yngve Slettholm i Kopinor protesterer mot "frie", digitale læremidler.

Fri Digital Arena (FriDA) er i første omgang et samarbeid mellom kommunene Fredrikstad, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Kommunene skal samarbeide om anskaffelse og utvikling av innhold og tjenester for grunnskolen. Innholdet skal kunne tilpasses, bearbeides og legges åpent ut på internett med Creative Commons-lisens.

I et brev til bystyrerepresentantene i Fredrikstad skriver NFFOs generalsekretær Arne Vestbø at NFFO i utgangspunktet ønsker å oppfordre sine medlemmer til å inngå avtaler med alle typer oppdragsgivere.
“Men å skrive og utvikle læremidler er en profesjon som krever særegen kompetanse, og vi er bekymret for hvordan FriDA vil ivareta opphavsretten og sikre betimelig betaling for bruk av åndsverk, ikke minst i lys av erfaringen med NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) i videregående skole”, skriver han.
Han mener videre at modellen med gratis og evig tilgang tilslører at det faktisk koster penger å utvikle læremidler av høy kvalitet, og vil høyst sannsynlig føre til at pengene flyttes fra betaling til kompetente forfattere til frikjøp av lærerkrefter og utvikling av et digitalt system i kommunal regi. “Dette er ikke bærekraftig i lengden, og vil på sikt hindre kvalitet og utvikling i læremidlene. Dersom en offentlig aktør utraderer et kommersielt marked, vil vi til slutt kunne stå igjen med at det er myndighetens læremidler som er det eneste alternativet til bruk i undervisningen. Dette er svært problematisk i et demokratisk samfunn. Læremidler må utvikles i et samspill med myndighetene, men på armlengdes avstand”, skriver Vestbø.

Bryter med normal rettighetsforvaltning

Med henvisning til det tilsvarende NDLA for videregående skole skriver Yngve Slettholm i Kopinor at erfaringene viser at det er svært krevende for en offentlig finansiert aktør å produsere profesjonelt, «gratis» innhold av høy kvalitet:
«I tillegg til å påvirke konkurranse-forholdene i primærmarkedet for læremidler, har NDLA også negative konsekvenser for det kreative kollektive miljøet fordi inntektene fra sekundærbruk rammes. Grunnen er kravet om at opphaverne frasier seg sine rettigheter til viderebruk gjennom Creative Commons-(CC-)lisenser. Dette bryter med normal rettighetsforvaltning og fratar opphaverne kontroll over bruken av sine verk,» skriver Slettholm i sitt brev til de folkevalgte i Fredrikstad.

Økosystem forvitrer

Kopinor-avtalen gir i dag skolene en utstrakt adgang til å videreutnyttelse av verk, samtidig som vederlag kanaliseres tilbake, slik at nye verk kan bli skapt og utgitt. Dette kulturelle kretsløpet er nå i fare, som det heter til slutt i brevet:
«En oppbygging av FriDA etter mønster av NDLA er uheldig, det vil føre til at levende opphaver- og utgivermiljøer og et velfungerende økosystem av lisenser og rettigheter for viderebruk forvitrer. FriDA vil skade en viktig del av kulturøkonomien i langt større grad enn NDLA gjør. Det er ingen tjent med, aller minst skolene.»
Fredrikstad er den første kommunen som skal behandle saken. Bystyrebehandlingen er 10. desember, og NFFO stiller seg bak Kopinor, Grafill og Den norske Forleggerforening, som alle har bedt Fredrikstads politikere om å avvise forslaget.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.