Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Etikkutvalget er i gang

13. juni møttes for første gang utvalget som skal diskutere etisk sjekkliste i sakprosaen. – Vi vil forsøke å bidra til at forfattere kan stille de gode spørsmålene, sier Jon Gangdal, som ble valgt som utvalgets leder.

Etikkutvalg2 lite
Utvalget som skal diskutere sjekkliste for etikk i sakprosaen. Sigrun Slapgard (f.v.), Jon Gangdal, Marianne Egeland, utvalgets sekretær Kristine Isaksen fra NFFO og Trygve Aas Olsen.

NFFO har ved en rekke anledninger tatt opp diskusjonen om etiske grenser i sakprosaen. Under et av møtene i vinter lanserte Kagges forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim en egen sjekkliste. Utspillet ble tatt godt imot, og danner nå utgangspunktet for at et eget utvalg nedsatt av NFFO skal jobbe videre med lista, og utforme en endelig versjon.

På samme dag som NFFOs sommerfest møttes Marianne Egeland, og Sigrun Slapgard, Trygve Aas Olsen og Jon Gangdal som ferske utvalgsmedlemmer. Anne Bitsch er også en del av utvalget, men var forhindret i å møte.
– Jeg er veldig glad for at NFFO har tatt initiativ til å sette ned et utvalg med bred og forskjellig kompetanse, sier Gangdal, som ble valgt til utvalgets leder.
– Jeg tror at vi sammen vil kunne finne fram til et eller annet verktøy som kan danne et godt etisk fundament for mer presise og faglige vurderinger, samtidig som bokens særpreg blir ivaretatt fullt ut. Vår foreløpige hypotese er at en form for sjekklister kan være et slikt verktøy, sier Jon Gangdal.

– Det skjer jo etiske utglidninger, også i sakprosaen, sier Trygve Aas Olsen.
– Vi håper naturligvis at vårt arbeid kan føre til færre overtramp. Men det er viktig å understreke at mandatet er å lage en sjekkliste – ikke et reglement. Ei sjekkliste skal forhåpentligvis bidra til at forfattere, forlag og lesere skal bli tryggere på at valgene som er gjort, er bevisste. For vet du hvor grensene går, kan du også tillate deg å være mer dristig, sier Aas Olsen.

Fra september av skal utvalget møtes en gang i måneden. I løpet av arbeidet med lista vil de også henvende seg til NFFOs medlemmer både for å be om innspill og tips, men også med en undersøkelse for å kartlegge hvor skoen trykker.
– Vårt mål er å bidra til at forfattere skal stille gode spørsmål i sitt arbeid, ref. Rainer Marias Rilkes «Brev til en ung dikter»: «Søk ikke så meget etter svarene fordi de ennå ikke kan leve dem.Ville kanskje også lagt til at det ikke bare er forfattere, men også forlag og lesere som skal bli tryggere på at valgene som er gjort, er riktige. Forsøk heller å leve spørsmålene, så vil De kanskje ganske av Dem selv – uten at de merker det – også leve dem i svarene.», sier Jon Gangdal.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.