Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Påskehilsen fra Arne og Geir

– Unntakstilstanden viser fellesskapets viktighet, skriver NFFOs styreleder Geir Hønneland og generalsekretær Arne Vestbø.

Arneoggeir
Generalsekretær Arne Vestbø (t.v.) og styreleder Geir Hønneland. PS! Bildet er tatt før koronapandemien, og den pålagte to meters-regelen.

Kjære medlemmer,

Inngangen til påsken er annerledes i år. Foreløpig vet vi ikke hvor mange stille uker våren 2020 kommer til å by på, men at NFFOs årsmøte ble utsatt til august, var en selvfølge etter hvert som alvoret knyttet til koronavirusets spredning og dødelighetsrate sank inn.

Forrige uke sendte vi ut en medlemsundersøkelse for å kartlegge hvordan pandemien påvirker faglitterære forfattere og oversettere. Hensikten var å gjøre NFFO enda bedre i stand til å gjøre en god jobb for dere. Godt over 700 medlemmer responderte, et tall vi er godt fornøyd med. Samtidig er vi klar over at status endrer seg fra dag til dag, og at det er en svært uoversiktlig situasjon for mange. En ny undersøkelse kan derfor være aktuell hvis situasjonen tilsier det. Vi takker alle som bidro denne gangen.

Mer enn en fjerdedel av dere som svarte, fortalte at dere har mistet avtalte oppdrag grunnet situasjonen rundt koronaviruset. Over 84 prosent av dette var knyttet til formidling, i form av foredrag, panelsamtaler, skolebesøk og lignende. 11 prosent svarte at skriveoppdrag var avviklet. For inngåtte avtaler om oversettelser, var tallet 5 prosent. Dette var ikke overraskende resultater. Særlig for frilansmedlemmene våre har formidling blitt en viktig del av inntekten de siste årene. Noen flere, 29 prosent av respondentene, vurderte det slik at dere har mistet nye jobber. Her var andelen som svarte skriving og oversettelse noe høyere. Det er liten tvil om at unntakstilstanden skaper usikkerhet også i bokbransjen.

NFFO består av medlemmer der det faglitterære virke utgjør alt fra å ha skrevet eller oversatt bøker for flere år siden til å arbeide som skribent på fulltid i dag. Nesten 24 prosent av dere som svarte, mente dere kom til å ha mistet minst 25 000 kroner i inntekt dersom normaltilstanden er tilbake over sommerferien. Aller verst er situasjonen for dere som lever av å være forfattere. Flere titalls medlemmer stipulerer et inntektstap på 100 000 kroner eller mer, etter at kompensasjonsordninger er trukket fra.

Unntakstilstanden viser på flere måter hvor viktig det er å inngå i et fellesskap. At NFFO spiller en rolle for dere som enkeltmedlemmer, er vi helt sikre på i disse dager. Foreløpig har vi selv bevilget honorarmidler til Store Norske Leksikon, litteraturhusene i Oslo og Bergen og den digitale formidlingsplattformen Prosit sakprosa!, som NFFO selv har etablert på Facebook. Vi har også gjennom Kopinor inngått avtale med Nasjonalbiblioteket om kompensasjon for digital tilgjengeliggjøring av pliktavlevert materiale, gg vi har sendt innspill til myndighetene om hvordan den enkelte forfatter og oversetter, og bransjen for øvrig, best kan hjelpes i denne ekstraordinære situasjonen. Vi vurderer fortløpende hvordan NFFO kan bidra til løsninger som kan sørge for at inntektstapet blir minst mulig for flest mulig.
Vi sender varme hilsener til hver enkelt, og ber dere ta vare på dere selv og dem rundt dere i disse utfordrende tider.

God påske!

Med vennlig hilsen

Geir Hønneland, styreleder i NFFO

Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.