Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Programmet for NFFOs årskonferanse 2019

Velkommen til en allsidig og spennende dag under NFFOs årskonferanse 6. april, der hovedtemaet er skrivekunst.

Quiz
Fra vinnerbordet i 2016 under den uhyre populære foreningsquizen. Ny sjanse i år!

Her kan du lese hele programmet for årskonferansen på lørdagen.
Klikk her for påmelding til denne, kveldens middag og selve årsmøtet søndag 7. april.

PLENUMSDEL
Sal: Scandinavia

Kl. 11.00 – 11.30
Velkommen ved styreleder Geir Hønneland
Videohilsen fra kulturminister Trine Skei Grande (Venstre)

Åpningstale ved Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet. Ane Farsethås er en av ti skribenter som er representert i boka Min metode, som er foreningens gave til alle medlemmer i anledning fjorårets 40-årsjubileum. Hennes siste bok er Grenseverdier. Sannhet og litterær metode (Cappelen Damm 2018).

Kl. 11.30 – 12.20
Åpningspanel: Skrivekunst i norsk sakprosa

Hva kjennetegner norsk sakprosaskrivekunst? Hvilke problemstillinger står forfatteren, oversetteren, journalisten og kritikeren overfor i sitt virke som sakprosaist? Panelet deler raust av sine skrive- og leseerfaringer, og kommer inn på temaet i boka Min metode: de konkrete skrivetipsene.

Panel:
Ane Farsethås
Agnete Øye
Espen Søbye

Ane Farsethås er kulturredaktør og litteraturkritiker i Morgenbladet. Siste bok: Grenseverdier. Sannhet og litterær metode (Cappelen Damm 2018).

Agnete Øye er oversetter. Siste oversatte bok: Raseriets tidsalder. En historie om nåtiden av Pankaj Mishra (Solum 2018).

Espen Søbye er ansatt i Statistisk sentralbyrå, sakprosaforfatter og litteraturkritiker. Siste bok: Folkemengdens bevegelse 1735–2014. En tabellstudie (Forlaget Oktober 2014).

Ordstyrer: Cathrine Sandnes er redaksjonssjef for sakprosa i Gyldendal og samfunnsdebattant.

Samtlige i panelet bidrar i boka Min metode.

Læremiddelutvalget
Universitets- og høgskoleutvalget

Kl. 14.00 – 15.15
Bransjepolitisk seminar: Hvordan skrive for en uinteressert målgruppe?

Lærebøker skrives for en målgruppe som ikke nødvendigvis ville valgt bøkene selv og kanskje er uinteresserte i utgangspunktet. Hvordan skrive for å engasjere dem? Hva er viktig å tenke på når vi skriver for en så uensartet gruppe som studenter og elever er?

Panelet vil diskutere skrivetekniske utfordringer som lærebokforfattere møter på og komme med konkrete eksempler på engasjerende lærebokskrivekunst. Dessuten vil de ta opp hvordan lærebokskrivingen påvirkes av den stadige utviklingen av digitale formater.

Panel:

  • Forfatter og lærer Christoffer Beyer-Olsen er i et team som jobber med et nytt læreverk i norsk for Cappelen Damm.
  • Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og forfatter Marte Blikstad-Balas deltar også i teamet som jobber med et nytt læreverk i norsk for Cappelen Damm. Hun forsker blant annet på bruk av digitale medier i klasserommet.
  • Hege Scarpellino er redaktør i Cappelen Damm Undervisning, norsk og engelsk fordypning (8.–10. trinn).

Ordstyrer: Jørgen Moltubak, medlem i NFFOs læremiddelutvalg.

Internasjonalt utvalg

Kl. 14.00 – 15.15
Bransjepolitisk debatt: The climate for critical writing in Poland

Polish and Norwegian experts will discuss whether a more restrictive political and legal climate has had a chilling effect on the way academics, authors, and investigative journalists deal with sensitive political and social issues in Poland. Sensitive issues may include Second World War issues, including anti-Semitism, but also contemporary issues such as abortion, gay rights, drugs, social roles of men and women, the role of the Catholic Church, etc.

Speakers:
The keynote speaker is Tomasz Piątek, author of a recent book on Antoni Macierewicz, Polish Minister of Defence and his secret political and economic connections. It was the most popular non-fiction book in Poland in 2018. It lead towards freezing of political career of Mr. Macierewicz, and Mr. Piątek received important awards for the book.

Panelists are postdoc Kacper Szulecki, University of Oslo, and Joanna Rzadkowska, Norwegian-Polish author.

Moderator: Gunnar Ekeløve-Slydal, member of NFFO´s Committee for International Affairs.

Frilans- og formidlingsutvalget

Kl. 15.30 – 16.30
Inspirasjonsforedraget: Ivo de Figueiredo: Skrive for livet. Hvordan bli en god sakprosaforfatter.

Ivo de Figueiredo er prisbelønnet sakprosaforfatter, tidligere leder av Aschehougs sakprosaskole og har mange års erfaring med å holde skrivekurs. I høst har han vært på turné med et foredrag om de praktiske og litterære sidene ved å skrive litterær sakprosa.
I dette inspirasjonsforedraget vil han fordype seg i sakprosaens litterære utfordringer, og særlig det viktigste av dem alle, nemlig fortellerstemmen. Ivo arbeider for tiden med blant annet boken Skrive for livet (arb. tittel), som både er en praktisk håndbok og en lærebok i sakprosaens poetikk.

Oversetterutvalget

Kl. 15.30 – 16.30
Inspirasjonssamtalen: Skrivekunst er samarbeid

Kristina Solum disputerte i fjor med en avhandling om det hun kaller de usynlige heltene – manusvaskerne og korrekturleserne som redder både forfattere og oversettere fra potensiell offentlig gapestokk. All skrivekunst er avhengig av en real manusvask. Hva gjør språkvaskeren for skrivekunsten, altså for både oss forfattere og oversettere? Og hvordan arter dette samarbeidet seg?
Kaja Rindal Bakkejord er en foretrukken språkvasker for mange oversettere og forfattere, og viser eksempler på når det kunne gått skikkelig galt uten språkvaskerens inngripen.
Velkommen til en løs samtale – en hyllest – til skrivekunstens superhelter.

Kaja Rindal Bakkejord er språkvasker og oversetter. Hun er medlem av både Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening.

Kristina Solum er oversetter og førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er medlem av Norsk Oversetterforening.

Foreningsquiz!

Kl. 17.30
Ved sakprosaforfatter og journalist Simen Ekern. Siste bok: Folket, det er meg (Spartacus 2017).
Simen har fått frie tøyler til å pønske ut 20 spørsmål han tror medlemmene vil klare å svare på. Stalltips på tema det kan lurt å forberede seg på, er norsk idéhistorie, europeisk kultur, politikk, journalistikk og sakprosaens metode, men administrasjonen garanterer ingenting. Det beste laget vinner bøker! Påmelding ved registreringen kl. 10–11. Administrasjonen setter sammen lag.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.