Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Sammen om en trygg bransje

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har i dag hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen.
Les det felles oppropet her.

Metoo

Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen og revidere og synliggjøre retningslinjene ved seksuell trakassering.

Vi oppfordrer alle som har behov om å konsultere organisasjonenes nettsider eller å ta kontakt direkte med én av organisasjonene. De som trenger direkte rådgivning, kan også ringe Balansekunsts rådgivningstelefon  eller henvende seg til "Likestillings- og diskrimineringsombudet":https://www.ldo.no/.  Trakasseringssaker kan klages inn til Diskrimingeringsnemnda, et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på trakassering og diskriminering.

Etter at vi har resultatene fra kartleggingen, vil vi sammen komme tilbake med flere forslag til tiltak på kort og lang sikt. Vi vil samtidig understreke at vi vet det allerede forekommer mye godt arbeid i bransjen, og vil bygge videre på dette og andre bransjers erfaringer.

Vi inviterer flere aktører inn i samarbeidet om en trygg bransje.

Se også: Bokbransjens retningslinjer mot seksuell trakassering

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere www.nbuforfattere.no: sekretariat@nbuforfattere.no
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening www.nffo.no: “post@nffo.no”mailto:post@nffo.no
Norsk Forfattersentrum www.forfattersentrum.no: norsk@forfattersentrum.no
Norsk Oversetterforening www.oversetterforeningen.no: post@translators.no
Forfatterforbundet www.forfatterforbundet.no: post@forfatterforbundet.no
Den norske Forfatterforening www.forfatterforeningen.no: post@forfatterforeningen.no
Bokhandlerforeningen www.bokhandlerforeningen.no: firmapost@bokhandlerforeningen.no
Forleggerforeningen www.forleggerforeningen.no: dnf@forleggerforeningen.no

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.