Oversettere

Normalkontrakt for oversettere

NFFO, Norsk Oversetterforening (NO) og Den norske Forleggerforening har forhandlet frem normalkontrakt for utgivelse av oversettelser. Samme avtaleverk brukes dermed for både skjønnlitteratur og faglitteratur. Normalkontrakt skal benyttes når forlaget er medlem i Forleggerforeningen og oversetteren er medlem i NFFO og/eller NO. Oversetter og forlag kan dermed effektivt inngå forlagsavtaler som inneholder balanserte og trygge vilkår. Normalkontrakten inneholder bransjens standardvilkår og anbefales benyttet også når oversetter og/eller forlag ikke er medlem av de respektive foreningene.

Les mer om avtale

Honorar for ny bruk av oversettelse

Skal du forhandle med et forlag etter normalkontraktens punkt 2.2? Les mer om dette og finn anbefalt kontraktsmal her.

Dersom forlaget har mistet utgiverretten til originalverket, går rettighetene til oversettelsen tilbake til oversetteren. Oversetteren kan på helt fritt grunnlag forhandle med en eventuelt ny utgiver. Dette følger av normalkontraktens punkt 2.2.

Les mer om avtale

Honorarsatser

Fra 1. juli 2023 er normalhonorarsatsen kr 242 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (oppjustert fra kr 233). Satsen reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for et utvalg av ansatte i noen av Forleggerforeningens medlemsforlag.

NFFO anbefaler at honoraret for oversettelse mellom bokmål og nynorsk skal være kr 181,50 per 1000 tegn medregnet mellomrom (75% av normalhonoraret).

Les mer om avtale

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.