august
13.

Arendalsuka: Ny forskning viser at...

Kom for å høyre kunnskapspolitikarar og forskarar i samtale om produksjon av ny forsking og mottakinga av henne.

20240301 nffo bibliotek 019 hr
Foto: Ilja C. Hendel

Korleis kan borgarane og politikarane orientere seg i alt som kjem av oppdragsforsking, konsulentrapportar og grunnforsking. Har det noko å seie for forskingsresultata eller statusen til forskinga når forskaren jobbar på oppdrag frå privat aktør som har uttalte interesser? Og kor går grensa for kva politikarane kan meine om forsking?

Medverkande:
Jon Kåre Time, Ordstyrar, Morgenbladet
Jonas Kristiansen Nøland, Førsteamanuensis i energiomforming, NTNU
Veronica Blumenthal, Seniorforskar, Transportøkonomisk institutt

Sjå arrangementet på Arendalsuka si nettside

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.