En formiddag viet åpen forskning

Sammen med Forskerforbundet arrangerte NFFO et seminar om åpen forskning og konsekvensene for akademisk frihet, immaterielle rettigheter og det litterære kretsløpet 5. mars.

Gruppe på seks mennesker, tre kvinner og tre menn som står og snakker sammen.
Fra venstre Terje Colbjørnsen, Tove Lie, Arne Vestbø, Guro Elisabeth Lind, Vidar Røeggen, Olav Torvund og Randi Iversby.

På programmet stod panelsamtaler om utviklingstrekk som utfordrer akademisk frihet, immaterielle rettigheter og vilkår for utvikling av lærebøker. Diskusjonene tok blant annet for seg åpen forskning og lisenskrav, og hvilke mål og strategier som gjelder for vitenskapelig publisering.

– I sum er vi redd for at manglende forståelse for den litterære infrastrukturen og for lav satsing på utvikling av ny kunnskapslitteratur vil føre til en svakere forbindelse mellom akademia og samfunnet for øvrig.

I panelsamtalen om åpen forskning og det litterære kretsløpet innledet generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø, hvor han blant annet pekte på sammenhengene i det litterære kretsløpet:

– I sum er vi redd for at manglende forståelse for den litterære infrastrukturen og for lav satsing på utvikling av ny kunnskapslitteratur vil føre til en svakere forbindelse mellom akademia og samfunnet for øvrig. Da har paradoksalt nok en av målsetningene med åpen forskning – at samfunnet lett skal få tilgang – fått den paradoksale effekten at tilgjengeligheten for folk flest likevel blir lavere enn før.

I den etterfølgende panelsamtalen deltok Vidar Røeggen, seniorrådgiver i Universitets- og høyskolerådet, Trygve Riiser Gundersen, redaktør i Forlaget Press, og Terje Colbjørnsen, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI. Samtalen ble ledet av redaktør i Khrono Tove Lie.

Terje Colbjørnsen trakk fram at dagens tellekantsystem i premierer det som er best for den enkelte akademiker snarere enn samfunnet som helhet.

To kvinner og to menn som står foran en åpen dobbeldør.
Fra venstre Guro Elisabeth Lind, Vidar Røeggen, Olav Torvund og Randi Iversby.

Olav Torvund, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, holdt en innledning til seminaret andre panelsamtale: Åpen forskning, lisenskrav og akademisk frihet. Et opphavsrettslig blikk på Creative Commons.

Panelet besto av Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet, Vidar Røeggen, seniorrådgiver i Universitets- og høyskolerådet og Randi Iversby, biblioteksdirektør ved Universitetet i Oslo.

Se seminaret i opptak

Som medlem i NFFO kan du se seminaret i opptak i Medlemsportalens oppslagstavle.

Er du selv forfatter i akademia? Bli med på NFFOs høstsamling for forfattere i akademia.

Ikke medlem? Les om medlemskap i NFFO her, og bli med på laget!

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.