– En motvekt til falske nyheter

NFFO ser med bekymring på at antallet norskproduserte sakprosabøker på allmennbokmarkedet er for lavt, skriver NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i høringssvaret til ny barne- og ungdomskulturmelding.

Arne lite

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020. NFFO mener i sitt høringssvar at faglitteratur og sakprosa bør vies stor oppmerksomhet i meldingen.
“Slik litteratur gir barn og unge muligheten til å skaffe seg kunnskap både om konkrete tema og om ulike faglige perspektiver, kildekritikk og metode. Siden barn og unge i mindre grad enn voksne får nyheter fra tradisjonelle medier (tv-radio-bøker), er de særlig sårbare i informasjonsstrømmen de møter i hverdagen.” skriver generalsekretær Arne Vestbø.
“I dag finner både unge og voksne i stor grad fram til informasjon på Internett, og dette kan være informasjon uten redaksjonelt ansvar eller kildebruk. Det er ikke alltid lett å skille mellom pålitelig og upålitelig kunnskap. Spredning av fake news kan være et demokratisk problem – også når kunnskap holdes tilbake.”

Han skriver videre:
NFFO ser med bekymring på at antallet norskproduserte sakprosabøker på allmennbokmarkedet er for lavt. Vi har selv utlyst og tildelt dedikerte forfatterstipend for å skrive i denne sjangeren, og vi har samarbeidet med Norsk barnebokinstitutt om en egen fagutdanning for å skrive sakprosa for barn og unge. Likevel ser vi at mange manus ikke blir til bøker.
Sakprosamarkedet for barn og unge har blitt oversvømt av masseproduserte (og billige) utgivelser hastig oversatt fra engelsk.”

Vestbø lister opp følgende punkter han mener barne- og ungdomskulturmeldingen bør vurdere som tiltak:

  • Styrking av innkjøpsordningen for sakprosa for barn og unge.
  • Økning av antall statlige kunstnerstipend, gjerne øremerket sakprosa for barn og unge.
  • Økt tilskudd via Kulturrådet til Foreningen !les og Leser søker bok.
  • Økt satsing på de formidlingsordninger som Den kulturelle skolesekken.
  • Styrking av skolebibliotekene.
  • Initiativ fra myndighetene om kunnskapsutveksling mellom forfattere, forlag, utdanningsmyndigheter og lærere.

Les hele innspillet i vedlegget under

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.