Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Enighet om frilanshjelp

Et bredt flertall på Stortinget ble mandag enige om del én av den økonomiske krisepakken. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende er inkludert i pakken, som dermed er aktuell for mange NFFO-medlemmer.

Stortinget

Et av forslagene er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart
og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.
- I en krise er det viktig at vi jobber sammen for å ivareta liv og helse, samtidig som vi gjør det vi kan for å sikre at folks inntekt og levebrød ikke går tapt. Med denne avtalen bidrar vi både til at små og store bedrifter får hjelp til å komme seg gjennom en svært krevende tid, og til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får en økt trygghet når inntekter blir borte. Vi sørger også for at arbeidstaker som opplever å bli permittert får bedre støtte fra det offentlig, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder for Venstre.

Les mer om første fase av den økonomisk krisepakka

En rekke sentrale aktører i bokbransjen har også gått sammen med en henstilling til Kulturdepartementet, som ble overlevert mandag formiddag.

I brevet heter det blant annet:
“De fleste forfattere og oversettere er selvstendig næringsdrivende og rammes hardt av at vesentlige deler av inntektene er forsvunnet over natten. For mange er situasjonen akutt og kan hindre at de kan fortsette forfatter- og oversettergjerningen.
Det litterære systemet risikere også å bli påført varige skader av den akutte situasjonen. Bokhandlerne merker en dramatisk nedgang i omsetningen, slik store deler av varehandelen også gjør. Dette kan true bokhandlernettet i Norge. Forlagene vil tilsvarende få redusert sin omsetning, dette kan få konsekvenser både for hvor mange forlag som vil overleve og utgivelsesbredden.
Vi må sørge for å holde liv i alle ledd i vår gode, norske modell, slik at vi også etter denne krisen har sterkt bokhandlernett, mangfold av forfattere, oversettere og forlag. Våre forslag innebærer akutte hjelpetiltak med direkte effekt og gode tiltak som vil ha effekt over tid. Noen er generelle, andre er spesifikke for bokbransjen. Vi vil gjerne delta i en dialog med departementet om de konkrete utformingene av de særlige tiltakene.”

Brevet som også innholder en rekke forslag til konkrete tiltak, er underskrevet av Den norske Bokhandlerforening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk Barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum og Norsk Oversetterforening.

Les brevet i sin helhet i filen nederst på denne siden.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.