NFFO-jubel for 300 millioner kroner til fysiske lærebøker

300 millioner kroner skal settes av til fysiske lærebøker i skolen, i revidert nasjonalbudsjett.
– Svært gode nyheter for både elever, lærere og for forfatterøkonomien, sier NFFOs Arne Vestbø.

Oppslått lærebok i fokus holdt av kvinne som peker på figur. I bakgrunn sitter to ufokuserte elever.

Onsdag i forrige uke kom regjeringen med en lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i dag tirsdag 14. mai. Der settes det av 300 millioner kroner til fysiske lærebøker i skolen, som et ledd i å demme opp for en pågående lesekrise, med dalende kurver for både leseferdigheter og leselyst. Mangel på læremidler har vært en annen utfordring. Målsettingen er at bevilgningene skal bidra til én million nye lærebøker i norsk skole.

Større virkning

– En økt bevilgning til læremidler er noe NFFO har jobbet mye med for gjennom de siste årene, og det er gledelig at vi får politisk gjennomslag, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.
Han vil nå jobbe for at midlene blir innrettet på en slik måte at de faktisk bidrar til å bedre læremiddelsituasjonen i skolen.
– Vi jobber derfor politisk opp mot Stortinget for at bevilgningene innrettes som en tilskuddsordning, etter modell av Den teknologiske skolesekken, der skolene får refundert midler brukt til lærebøker etter innkjøp. Dette vil gjøre at pengene faktisk går til innkjøp av nye lærebøker, og at det reelt sett vil kunne brukes langt mer enn 300 millioner kroner på lærebøker. Vi vet at behovet er der.

Bra for forfatterne

Vestbø sier at tilgang til gode og oppdaterte læremidler er det viktigste med 300 millioners-forslaget, men at det også kommer lærebokforfattere og forleggere til gode.

– Økt innkjøp av lærebøker fører til inntekter, og er et bidrag til styrking av både forfatter- og forleggerøkonomien. I økonomiske nedgangstider i et marked der læremidlene er motoren i systemet, er dette viktigere enn noen gang. Det er med andre ord gledelige nyheter for NFFOs medlemmer generelt og lærebokforfattere spesielt at regjeringen nå satser på lærebøker, sier Arne Vestbø.

NIFU publiserte høsten 2023 en rapport på bestilling fra NFFO om status for læremidler i norske skoler. Rapporten finner du her

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.