– NFFO står fast ved normalkontrakten!

– De kollektive avtalene er noe av det viktigste vi har. Og de kan brukes som et fundament til noe enda bedre, skriver Arne Vestbø.

Nffo arne vestbø lite

Hvis man leser dagens Klassekampen, kan man få inntrykk av at NFFO åpner opp for individuelle avtaler som fraviker normalkontrakten. Det gjør vi ikke. Vi mener at vi skal ha et kollektivt avtaleverk. Men med en kollektiv avtale som fundament, legges det til rette for at det kan føres individuelle forhandlinger på enkelte punkter. Det gjøres hele tiden, og særlig med utgangspunkt i normalkontrakten for faglitteratur, som rommer flere punkter som kan være gjenstand for forhandling. Dette har ikke minst å gjøre med at vi snakker om forskjellige bokgrupper i én og samme kontrakt.

Vi heier på de skjønnlitterære forfatterne, og synes den normalavtalen de har for papirutgivelser virker god. Men den kan ikke sammenlignes fullt ut med vår fordi den faglitterære normalkontrakten gir større rom for individuelle forhandlinger om honorarvilkårene enn den skjønnlitterære gjør. Vår kontrakt sier at normalroyalty er 15 prosent. Litt lenger ned står det imidlertid at royalty «kan» avkortes med 2 prosent i en rekke tilfeller, som for eksempel for de første 3000 solgte eksemplarer av en bok. I praksis har dette «kan» nesten i alle tilfeller blitt forstått som «skal». Hvorfor det? Vi mener at en sakprosaforfatter har mulighet til å forhandle på om at denne avkortingen skal iverksettes eller ikke. Og at dette dermed er innenfor dagens avtale. Vi mener dessuten at det er rom for å forhandle om høyere royaltysatser enn 13 prosent / 15 prosent, i lys av de vide muligheter for avkortning som finnes i den faglitterære normalkontrakten.

Denne saken bør ikke bli en diskusjon mellom forfattere, men er heller en utfordring til forlagene om å begrunne egen praksis. For svarene de gav i Klassekampen på onsdag, var ikke veldig opplysende. Vi er mer enn gjerne med på å presisere tolkninger og avkortingsprinsippene i normalavtalen, slik at vi sammen med forleggerne får til en normalavtale som følger med i tiden.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.