NFFOs innspill til nye læreplaner i norsk og samfunnsfag

I høst 2019 skal Kunnskapsdepartementet fastsette alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring, i forbindelse med dette har departementet invitert til innspill til de nye læreplanene. Les NFFOs innspill her.

Sanner
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Da høringsfristen for nye læreplaner gikk ut 18. juni var det kommet inn litt over 7000 svar. – Jeg er glad for at vi har fått så mange tilbakemeldinger. God involvering er viktig for god forankring av de nye læreplanene. Det store engasjementet for innholdet i fremtidens skole er svært verdifullt for oss i det videre arbeidet med å fastsette de nye læreplanene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, på regjeringen.no.

NFFO har valgt å legge inn svar på nye læreplaner i norsk og i samfunnsfag. I svarene våre har vi valgt å vektlegge viktigheten av å ivareta kunnskap og ferdigheter om sakprosatekster og tekstmangfold i læreplanene for norsk og samfunnsfag. I innspillet skriver generalsekretær Arne Vestbø at «Ved å lese faktabøker basert på kilder, vil elevene direkte få formidlet kunnskap om samfunnet, det være seg gjennom biografier om historiske personer, reiseskildringer fra andre land, analyser av klasseforskjeller i Norge eller personlige fortellinger som kan gi elevene innblikk i ulike levde virkeligheter. Slik kan den enkelte elev få et rammeverk til å fortsette den kritiske diskusjonen som leder til aktiv deltagelse i samfunnslivet.»

Videre heter det:
«Det er særlig viktig at læreplanen legger opp til at elevene utvikler tekstkompetanse om tekster av ulik kompleksitet, både trykte, digitale og sammensatte sakprosatekster. Det legges vekt på at eleven skal kunne innhente og bruke informasjon fra ulike typer kilder, og at elevene skal utvikle digitale ferdigheter. Vi ønsker å understreke at lesing av sakprosatekster er en vesentlig del av utviklingen av kritisk kompetanse, som vil være relevant i møte med både trykte og digitale kilder. Sakprosatekster utforsker verden rundt oss, og er i seg selv eksempel på kildekritikk og metodisk bevissthet. Det stilles krav til etterrettelighet i sakprosaen som ikke stilles til andre tekster.»

Blant de konkrete innspillene fra NFFO er:

  • En viktig del av dybdelæringen er at elevene får mulighet til å utforske og reflektere rundt sakprosatekster ved at de aktivt får utvikle skriveferdigheter, og får skape sine egne tekster innenfor forskjellige sakprosasjangre.
  • NFFO ønsker at leselyst i større grad vektlegges i læreplanen i norsk. Både for å stimulere leseopplæring og leseferdigheter, og for å utvikle elevenes forståelse for det rike tekstmangfoldet som er tilgjengelig for dem.
  • Vi ser at skolebibliotekene kan være en verdifull kilde til leseglede, og NFFO ønsker derfor at det blir tilrettelagt for mer bruk av bibliotekene i læreplanen.

NFFOs innspill kan leses i sin helhet i dokumentet rett under denne teksten.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.