Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

– Nøkkelen til lesing er skolen

– Læremiddelsituasjonen i norsk skole bør kartlegges. Og Regjeringen må styrke skolebibliotekene, skriver NFFOs Arne Vestbø i VG i dag.

Skjermbilde 2023 01 30 104142

VG publiserer i dag en replikk fra NFFO i en pågående debatt om leselyst blant ungdom.
Generelsekretær Arne Vestbø skriver i sitt innlegg:

Det er lett å dele bekymringen til adm dir. Ingeborg Volan i Bokklubben, som i en kronikk i VG skriver om den lave leselysten blant barn og unge. Kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen (Ap) svarer i en replikk at regjeringen for lengst har begynt arbeidet med å mobilisere fordi leselyst er så viktig for demokratiet.
NFFO er enig med kulturministeren i at god lese- og tekstforståelse er en forutsetning for å klare seg i et digitalisert kunnskapssamfunn. Nettopp derfor må også kunnskapspolitikken i mye større grad inkluderes i og ta eierskap til arbeidet med leselyststrategien. Nøkkelen til leselyst er å sørge for at alle opparbeider seg en grunnleggende lesekompetanse. Denne ferdigheten utvikles aller best i skolen, der alle barn hører til, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. Skolen – både elevene og lærerne – må derfor settes i sentrum for leselystsatsingen til regjeringen. Og dersom den skal lykkes, må den omfatte alle typer litteratur, ikke minst læremidler. Læremidlene forholder elevene seg til hver eneste dag og i de aller fleste skoletimer, og tilegning av kunnskap forutsetter gode leseopplevelser.
Vi har to klare oppfordringer til det videre arbeidet:

  • Regjeringen må sørge for at læremiddelsituasjonen i norsk skole blir kartlagt, og være sikker på at norske kommuner gir alle elever tilgang på læremidler av høy kvalitet, både digitalt og på papir.
  • Regjeringen må styrke skolebibliotekene. Hvert skolebibliotek må være godt utstyrt, tilby lange åpningstider og ha utdannet fagpersonell til stede. I tillegg må Kulturrådets innkjøpsordning til skolebibliotek utvides og gjøres permanent. Dette vil sørge for at god sakprosa og skjønnlitteratur blir gjort tilgjengelig for barn over hele landet.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.