Nytt milliondryss til norske forfattere og oversettere

NFFO har nå delt ut 11,4 millioner kroner til 653 forfattere og oversettere – med den nye, individuelle vederlagsordningen.

Nffo arne vestbø 027 190529 lite
Arne Vestbø i NFFO karakteriserer den nye, individuelle vederlagsordningen som en suksess.

Den nye, individuelle vederlagsordningen i NFFO er blitt en stor suksess. Ordningen ble lyst ut høsten 2023, og NFFO mottok 714 søknader om vederlag. Av disse ble 653 forfattere og oversettere tildelt vederlag, noe som viser at ordningen har truffet bredt. Totalt har foreningen delt ut i overkant av 11,4 millioner kroner, noe som gir et snittpå i overkant av 17 000 kroner per opphaver. Minstesum for utbetaling var 1 000 kroner, og maksimalsum var 30 000 kroner.

Formålet med ordningen er å gi forfattere og oversettere som har utgitt faglitterære verk en kompensasjon for at verkene kopieres. NFFOs styre, som har vedtatt ordningen, har ønsket å nå ut til det brede lag av opphavere, fra de som har skrevet artikler til de som har skrevet omfattende faglitterære verk. Alle er de berettiget til vederlag gjennom lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

– Den individuelle vederlagsordningen gjør at NFFO oppfyller sitt lovpålagte krav om å betale ut vederlagsmidler til alle som i løpet av de siste årene har gitt ut faglitteratur i en eller annen forstand, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Les mer om individuell vederlagsordning her

Selv om NFFO har nådd ut til i overkant av 600 opphavere, har ordningen potensiale til å treffe enda flere i fremtiden.
– Ordningen er ny og må sette seg ordentlig, men første runden vil vi karakterisere som en suksess. Antall søknader og tildelinger er tilnærmet doblet sammenlignet med det tidligere reise- og diversestipendet, som denne ordningen på mange måter erstatter.
– Så har vi en oppgave framover med å nå ut med informasjon om ordningen i alle relevante miljøer. Det er potensielt mange flere som har rett på tilbakebetaling for bruk av verk de har skapt. Gjennom denne ordningen tar vi ansvar for at de som har generert penger til det faglitterære fellesskapet, skal få noe igjen for det, sier Vestbø.

NFFO planlegger en ny utlysning av ordningen i løpet av våren 2024.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.