Rapport om god skikk i sakprosa

I januar 2005 oppnevnte Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en gruppe som skulle utrede «kildebruk i allmenne historiske fremstillinger».
Som et oppspill til debatten om etikk i sakprosaen, publiserer vi rapporten på nytt.

Johan tønnesson
Johan Tønnesson var sekretær for utvalget som arbeidet fram rapporten.

Det var den såkalte Alnæs-saken som var bakgrunnen for at det ble nedsatt et utvalg, som ble bestående av Ole-Andreas Rognstad, Anne-Hilde Nagel, Hallstein Laupsa og Johan L. Tønnesson.
De ble gitt et mandat i seks punkter, og leverte rapporten God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

Denne kan du lese i sin helhet i lenken nederst i denne artikkelen.

Det heter fra forodet:
“Selv om utredningen, i samsvar med mandatet, tar sitt utgangspunkt i ett konkret verk og debatten om dette verket, skal utredningen ikke primært forstås som en gransking av dette verket, men som et bidrag til å klargjøre en del sentrale spørsmål som kom fram i debatten rundt verket.
Utredningsarbeidet har vært både spennende og krevende, idet flere ulike kompetanser og fagtradisjoner skulle samles om et felles dokument. Ikke minst har utvalget gjennomført mange og grundige diskusjoner om forholdet mellom juss og fagetikk, og mellom vitenskap, faglighet og formidling. Vår ambisjon har vært å la disse diskusjonene nedfelle seg i både teoretiske avklaringer og praktiske anbefalinger.
Det er vårt håp at utredningen vil kunne være til nytte for våre oppdragsgivere – som altså representerer norske forleggere, forfattere og oversettere og historikere.”

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.