Suksess for den individuelle vederlagsordningen

Godkjenning av individuell vederlagsordning er en av sakene som skal behandles på NFFOs årsmøte 9. mars. Fjorårets årsmøte gav NFFOs styre i oppdrag å innføre en prøveordning for 2023, og vurderingen er at ordningen har fungert godt etter hensikten.

Jente som blar i en stor bok med illustrasjoner.

– Denne ordningen må alle våre medlemmer kjenne til! Andre rettighetshavere, også. Dette er en sjanse for å få vederlag for utført arbeid. Den individuelle vederlagsordningen er noe NFFO er lovpålagt å ha. Da årsmøtet vedtok den som prøveordning i fjor, var vi spente på om vi ville klare å nå bredt ut slik av vi fikk mange søkere, sier styreleder Aage Borchgrevink.

Totalt mottok 654 faglitterære forfattere og oversettere kompensasjon på til sammen 11,4 millioner kroner.

– Til å være første år for ordningen, er jeg veldig godt fornøyd med at så mange som 654 forfattere og oversettere mottok vederlag. Andre rettighetshaverorganisasjoner som Forfatterforbundet har sett til hvordan vi har løst dette. Jeg tror erfaringen er at ordningen er god for rettighetshaverne og bra for NFFO, derfor foreslår vi at den blir permanent, fortsetter Borchgrevink.

Den nye ordningen er et resultat av NFFOs forpliktelse til å ha en balanse mellom å på den ene siden dele ut stipender til å skrive og oversette ny faglitteratur, og på den andre siden å betale tilbake midler til forfattere og oversettere som allerede har gitt ut faglitterære verk. Den individuelle vederlagsordningen oppfyller den siste forpliktelsen, og skal sikre at forfattere og oversettere kompenseres når deres verk kopieres. Opphavere har i 2023 mottatt mellom 1 000 og 30 000 kroner i kompensasjon for bruk av faglitterære verk, avhengig av hvor mye den enkelte har utgitt og hvilken type faglitteratur det er.

Den individuelle vederlagsordningen skal nå opp til årsmøtet for endelig godkjenning. I henhold til Retningslinjer for forvaltning og fordeling av vederlagsmidler til rettighetshaverne, er ansvaret for utforming av selve ordningen delegert til foreningens styre. Gitt årsmøtets etablering av en permanent ordning for utbetaling av individuelt vederlag, vil styret i NFFO lyse ut ordningen på nytt våren 2024.

Hva er den individuelle vederlagsordningen?

Årsmøtet 2023 vedtok å gi NFFOs styre i oppdrag å etablere en ordning for utbetaling av individuelle rettighetsvederlag. Den individuelle vederlagsordningen kan også kalles en kompensasjon for kopiering. Ordningen har som formål å utbetale rettighetsvederlag fra Kopinor og Norwaco til faglitterære opphavere på bakgrunn av kopiering og annen sekundærbruk av faglitterære verk. Ordningen omfatter også statens individuelle kompensasjon for kopiering av åndsverk til privat bruk.

Hvorfor er ordningen innført?

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. trådte i kraft i 2021 og stiller nye krav til hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner forvalter sine vederlagsmidler.

Selv om loven i utgangspunktet gjelder for forvaltningsorganisasjoner som Norwaco og Kopinor, vil deler av loven også kunne gjelde for medlemsorganisasjonene i en forvaltningsorganisasjon. NFFO er omfattet av de bestemmelsene i loven som gjelder for medlemsorganisasjoner, og vil blant annet måtte følge lovens krav til hvordan vederlagene vi mottar skal forvaltes og fordeles. Lovens utgangspunkt er at NFFO skal tilstrebe å fordele vederlag til den enkelte rettighetshaver. Den individuelle vederlagsordningen en NFFOs måte å oppfylle lovens krav.

Les mer om ordningen slik den var utformet i 2023 her.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.