Behøver forfattere ei etisk sjekkliste?

I årevis har forlagsbransjen debattert om hvorvidt en Vær varsom-plakat kan være noe for norske forfattere og forlag. Nå lanserer Tuva Ørbeck Sørheim en egen sjekkliste. Og NFFO inviterer alle medlemmene til innspill.

Tuva bredde lite
Tuva Ørbeck Sørheim.

27. februar inviterte NFFO til prosalongen Etikk i sakprosa i Uranienborgveien 2. Utgangspunktet var forfatteren Simen Sætres artikkel i Prosa før jul, der han skrev om «forlagenes etiske føleri».
Sætre møtte forfatter og redaktør Bjørn Olav Jahr og sjefredaktør Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge forlag til debatt.

Under diskusjonen stod temaet Vær varsom-plakat sentralt – de etiske retningslinjene med 42 punkter for pressen for pressen, som ble innført for første gang i 1936. Ørbeck Sørheim mente at en blåkopi av denne ikke er dekkende for forlags- og forfattervirksomhet.
Les Klassekampens sak fra 9. mars om temaet
– Vi har mange interne diskusjoner om etikk i forlaget, og kom frem til at en sjekkliste kan være et nyttig arbeidsredskap, sier Ørbeck Sørheim – som lanserte følgende liste under NFFOs møte:

 • Pass på at du ikke blir fanget av forfatterens perspektiv
 • Hvordan ser boken ut fra andre perspektiv?
 • Er forfatterens posisjon tydeliggjort?
 • Bør det være et metodekapittel?
 • Husk at anonymisering ikke nødvendigvis er nok. Kanskje må man gjøre vedkommende helt uidentifiserbar, ikke gjenkjennbar i noen miljøer
 • Vurder om involverte bør lese relevante partier, for å unngå reaksjoner i etterkant
 • Er kildene gode nok? Bør vi bruke fagkonsulenter?
 • Er kildegrunnlaget tydeliggjort godt nok?

Alarmen bør gå når:

 • Barn blir nevnt
 • Noen blir beskyldt for å begå lovbrudd
 • Noen kommer dårlig ut av det. Er det nødvendig? Må de få tilsvar?
 • Når teksten går inn i andres privatsfære, til folk som ikke har bedt om offentlighet.

Fare: blir vi for forsiktige?

–Da jeg ble invitert til debatt hos NFFO, tenkte jeg at denne sjekklisten kunne ha interesse for flere, sier Ørbeck Sørheim.
– Listen er ikke ment å være uttømmende, men jeg håper den kan bidra til en diskusjon om hva som kan være med i en slik sjekkliste. Kanskje kunne vi laget en felles sjekkliste for hele bransjen, slik at vi får et felles språk for dette? En sjekkliste vil være noe annet enn fasttømrede regler, og mange av punktene vil være uaktuelle for mange utgivelser, men de kan tjene som en nyttig påminnelse, sier hun.

– Du er jo et erfarent bokmenneske: hvordan har du opplevd debattene om etikk i sakprosaen de siste 10-15 årene?
– Jeg opplever at det er en stor bevissthet rundt etiske spørsmål i bransjen, og det må det også være i sakprosaforleggeriet, der problemstillingene dukker opp hele tiden. Det finnes få streker under svaret, så det er viktig med en løpende diskusjon, både internt i forlagene og i bransjen.

– Har det skjedd en spesiell endring i bokbransjen og på utgiversida nå, som gjør en slik sjekkliste mer aktuell?
– Etiske problemstillinger vil alltid være en del av sakprosaforleggeriet, det er ikke noe nytt. Men vi opplever at flere forfattere etterlyser noen kjøreregler, kanskje særlig skribenter med bakgrunn fra pressen og som har arbeidet under Vær varsom-plakaten. På forleggersiden har vi vært opptatt av ytringsfriheten ikke skal begrenses av regler, men en sjekkliste kan være mer et verktøy enn et regelverk.

NFFO vil nå følge opp utspillet fra Tuva Ørbeck Sørheim og arrangerer et innspillsmøte i Oslo for medlemmer av foreningen 18. mars. Tema er: Bør foreningen jobbe for å få på plass ei etisk sjekkliste for forfattere?
– Responsen etter prosalongen 27.2 tilsier at foreningen bør vurdere om vi skal jobbe for å få på plass verktøy til hjelp ved etiske dilemma i skrivingen, sier Kristine Isaksen, formidlingsansvarlig i NFFO.
– Tidligere har alltid kunstnerisk frihet vært det tyngste argumentet, men vi ser at en sjekkliste – heller enn et strengt sett med regler – gir gehør blant forfattere. På talerlisten står allerede Jon Gangdal , Trygve Aas Olsen og Andreas Hompland og jeg vil oppfordre alle som har meninger i saken om å møte opp og gjerne melde inn innlegg til meg først på mailadresse
kristine.isaksen@nffo.no

9. mai i Bergen vil NFFO i samarbeid med Den norske forfatterforeningen også arrangere seminaret «Etiske kvaler i skrivearbeidet», der forfattere deler fra scenen etiske dilemma de har stått oppe i.

Etikkdebatt
Fra prosalongen 27. februar. Fra venstre: Simen Sætre, ordstyrer Åshild Eidem, Tuva Ørbeck Sørheim og Bjørn Olav Jahr. Foto: Sverre Gunnar Haga

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.