Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

15 år siden oversetteraksjonen: Da alt ble til det bedre

I år er det 15 år siden norske oversettere gjennomførte en fire måneder lang aksjon mot forleggerne, for bedre arbeidsvilkår. Den skulle vise seg å føre til et viktig gjennomslag.

Aksjon1
Oversetteraksjonen slo til utenfor Aschehougs tradisjonsrike hagefest i 2006.

Da Oversetteraksjonen 2006 ble lansert 2. mai hadde det vært mange forutgående år med både mislykkede forhandlinger og prolongasjoner. Oversetternes honorarutvikling hadde fulgt konsumprisindeksenv (KPI), og oversetternes lønn var blitt kraftig akterutseilt. Aksjonen ble startet for å sikre oversetterne anstendige honorar.
Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening gikk sammen om aksjonen, som hadde følgende hovedkrav:

  • Oversettere skal behandles som spesialiserte utøvere av et fag, ikke som en salderingspost i forlagsøkonomien
  • Honorarene skal reguleres som lønn, ikke som varer
  • Normalhonorar skal opp på minst kr 244 per side
  • Normalkontrakten må moderniseres

Humor

– Selve aksjonsformen besto i at NO og NFFO påla sine medlemmer å ikke levere digitale filer til forlagene, men til Aksjonskomiteen, som bestod av fire representanter fra NO og fire fra NFF, som vi het den gangen.
Det sier NFFOs juridiske rådgiver, Jan Terje Helmli.
– Så skrev vi ut manuskriptene på papir, pakket dem inn i brunt innpakningspapir og leverte dem til forlagene. Ved lanseringen av aksjonen satt mange oversettere på Sehesteds plass og skrev på gammeldagse skrivemaskiner.
– Under litteraturfestivalen på Lillehammer gikk vi rundt med streikebøsser. ML-inspirerte «veggaviser» var en del av kommunikasjonsformen.
Vi trykket opp kort etter mønster av vanlige kortstokker, med sitater fra folk på forleggersiden, og sto blant annet utenfor Aschehougs hagefest og delte dem ut, like til hver person med oppfordring om å bytte til seg andre inne på festen.
Helmli forteller at aksjonene ble gjennomført med glimt i øyet.
– Den hadde solidarisk oppslutning blant medlemmene og ble gjennomført med humor, uten annen sutring enn kraftsalver à la: «De honorarene vi har i dag, rekker knapt til annet enn salt i sårene.»

Gjennomslag

– Etter fem måneder fikk vi det mye slik vi ville, selv om vi jo kjempet for et større honorarløft. Normalhonoraret reguleres fortsatt i henhold til gjennomsnittlig lønnsutvikling for et knippe forlagsansatte. Selv om de ikke er lønnsledende, har det å bli kvitt KPI-reguleringen i 2006 likevel vært til stort gavn for oversetterne, sier Helmli.
Som følge av aksjonen ble normalhonoraret løftet til kr 141, og nå, 15 år senere, er normalhonoraret lønnsvekstregulert til kr 226. En økning på 60,3 prosent. Hadde normalhonoraret fulgt konsumprisindeksen fra oktober 2006 til oktober 2021, ville det vært en økning på kun 37,6 prosent.

Manuspakking
Pakking av manus på Sehesteds plass.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.