Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Etterlyser strømmekontrakt for sakprosaforfattere

De skjønnlitterære forfatterforeningene har nå fått landet en kollektiv avtale for strømming av lydbøker.
– Naturlig at sakprosaforfattere nå får samme type avtale, sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

5 arne vestbø, generalsekretær i nffo foto ilja c. hendel
Arne Vestbø i NFFO gratulerer de skjønnlitterære foreningene med ny normalkontrakt for strømming - og jobber videre for at den innen kort tid også skal kunne gjelde for faglitterære forfattere.

Det er Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske barne- og ungdomsbokforfattere som nå har komme til enighet med Forleggerforeningen om normalkontrakt for lydbøker, som sikrer at forfatterne får 28 prosent av forlagets strømmeinntekter og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting.

Forventer samme behandling

– Vi gratulerer Norge med en ny normalkontrakt!, sier Arne Vestbø.
– Dessverre har ikke NFFO vært del av disse forhandlingene, selv om vi har tatt til orde for dette i flere sammenhenger. Enn så lenge mangler derfor en normalkontrakt for strømming av sakprosa, og vi anbefaler derfor at våre medlemmer inngår kontrakter med de samme vilkårene som våre skjønnlitterære kolleger nå har fått på plass. Vi forventer at våre medlemmer blir behandlet på samme måte som andre forfattere som opererer i samme marked, sier Vestbø.
– Temaet har lenge vært oppe til diskusjon mellom NFFO og Forleggerforeningen. Hva er status der?
– Vi er i ferd med å legge en ny strategi for forhandlingene fremover, og der vil ikke bare lydbokstrømming, men også andre viktige kontraktspørsmål stå sentralt. Dessverre har forhandlingene med Forleggerforeningen i praksis stått stille i flere år, men nå har forleggerne i det minste uttrykt vilje til å intensivere arbeidet til høsten. Nyheten om den nye skjønnlitterære avtalen viser at det burde gå an å bli enige også med oss i løpet av ikke altfor lang tid, sier Vestbø.

Litterær bredde

Vestbø legger til at systemet med normalkontrakter for ulike utnyttelsesformer er viktig både for forlag og forfattere.
– For NFFO sikrer normalkontraktene en rettferdig og forutsigbar inntektsberegning for alle som er medlemmer av foreningen og gir ut bøker på forlag som er medlemmer av Forleggerforeningen. Normalkontraktene legger slik til rette for litterær bredde, og er derfor noe av det viktigste vi samarbeider om, som bransje, sier han.

De nye forbedrede vilkårene i kontrakten er som følgende:

  • Minstebetaling i strømmetjenestene: 12,50 kroner per lytting for de første 250 lyttinger, deretter 11,00 kroner per lytting. Kronebeløp per lytting skal forhandles hvert år. Tidligere minstebetaling i ulike avtaler har ligget på 10 kroner.
  • Forskudd: Forfatterne får et ikke-refunderbart minstevederlag (forskudd) på kr 7.800 ved signering av lydbokavtale.
  • Royalty i strømmetjenesten går opp fra 25% til 28%, vederlaget blir uansett aldri lavere enn det minstevederlaget som er definert i avtalen.
  • Redusert grense for gratislytting fra 20 til 15 prosent.
  • Forfatter og forlag skal dele inntekten 50/50 når enkeltkunder tilbyr lydboktittel til egne kunder, slik for eksempel Vy gjør ved å gi de reisende tilgang til lydbøker.
  • Årlige forhandlinger mellom forfatterorganisasjonene og Forleggerforeningen om kronebeløpene o.a. i avtalen.
  • Opprettelsen av Teknisk beregningsutvalg for litteratur: Utvalget skal produsere statistikk som både forfattersiden og forlagene finner relevant uten å bryte konkurranserettslige regler.
  • Mål om synliggjøring og tilrettelegging av mangfold: Forlagene skal arbeide for at strømmetjenestene skal forplikte seg til å føre et bredt utvalg og synliggjøre dette.
    Kilde: Forfatterforeningen.no

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.