Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken

– For flere av våre medlemmer gir tilgangen på andre markeder enn det norske mulighet for at de faktisk kan satse på et virke som forfattere, skriver NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i innspill til ny, internasjonal strategi for kulturpolitikken.

Nffo arne vestbø 026 190529 lite
– Aambisjonene for norsk litteratur internasjonalt må tuftes på en solid infrastruktur her hjemme, slik at det stadig skapes ny kvalitetslitteratur på norsk, skriver Arne Vestbø.

Kulturdepartementet (KUD) og Utanriksdepartementet (UD) utarbeider nå en internasjonal strategi for kulturpolitikken. Strategien er en oppfølging av Meld. St. 8 (2018-2019): Kulturens kraft – ein kulturpolitikk for framtida. Målet er å utnytte ressurser og kompetanse på best mulig måte. Strategien skal bidra til å gjennomføre de internasjonale aspektene og ambisjonene i kulturpolitikken.

I lenken under kan du NFFOs innspill til strategien.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.