Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Mandag 4. mai lanserte NAV kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntektsbortfall i perioden 30. mars 2020 til 30. april 2020.

Fran
Francisca Aas, juridisk rådgiver i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Ordningen heter «Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere».

Klikk her for søknadsskjema

Det bemerkes innledningsvis at det kun er selvstendig næringsdrivende og frilansere mellom 18 og 67 år som kan motta stønaden.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

Ordningen trådte i kraft 14. mars 2020. I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet. Du må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap. Det betyr at om inntektstapet ditt startet 14. mars kan du søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

I søknadskjemaet får du spørsmål om hvilken personinntekt du har hatt i stønadsperioden. Her regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak.
Personinntekten som skal oppgis her er den inntekten som du mottok i stønadsperioden, uavhengig om selve oppdragstidspunktet var før perioden. Det er altså ikke tidspunktet for når oppdraget faller bort, men tidspunktet for (forventet) utbetaling som har betydning.

Utgangspunktet for beregningsgrunnlaget var tidligere gjennomsnittet av de tre siste årene. Dette er nå blitt omgjort til at det nå er personinntekt fra 2019 som skal legges til grunn. Flere kunstnerorganisasjoner har uttrykt at dette kan slå skjevt ut for mange. Til dette har Arbeids- og sosialdepartementet sagt at:
«De som har spesielt lav inntekt i 2019, for eksempel fordi de startet i løpet av året, og har et større tap enn 2019-tallene skulle tilsi, vil få manuell behandling. Akkurat hvordan dette vil bli i praksis vet vi ikke ennå. Det elektroniske søknadsskjemaet er etaten i gang med å programmere, og rammene for manuell behandling er heller ikke klare»

Hvis du har hatt spesielt lav inntekt i 2019, bør du derfor vente med å søke til NAV har klart å programmere søknadsskjemaet slik at det kan legges til grunn et annet beregningsgrunnlag.
For deg hvor 2019-inntekten er representativ for inntektsbortfallet på grunn av Covid19, er det viktig at personinntekten du oppgir samsvarer med «personinntekt for næring» som du oppgir til Skatteetaten i skattemeldingen. Du må derfor ha oversikt over disse tallene før du søker.

NAV har informert om at den elektroniske saksbehandlingen skal være rask, og at utbetaling skal skje i løpet av kort tid. Det er derfor viktig at inntektsopplysningene som gis, er riktige. Etterkontroller vil bli gjennomført når skattemeldingen for 2019 er klar. Dersom det viser seg at noen har fått ubetalt for mye, risikerer man å havne i en situasjon der deler av kompensasjonen må tilbakebetales.
Ordningen er lagt opp slik at du må søke etterskuddsvis måned for måned. Dette betyr at dersom du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

Ytterligere informasjon til frilansere

Mister du frilannsinntekter på grunn av koronapandemien, er det to måter du kan få kompensert inntektstapet ditt på: den ovennevnte kompensasjonsordningen og dagpenger. De to utelukker hverandre gjensidig, så du må velge én av dem.

Velger du å søke dagpenger, kan du også søke forskudd. NAV regner med lang saksbehandlingstid på dagpenger, derfor kan du få noen av pengene raskt. Det du får utbetalt i forskudd, vil bli trukket fra det beløpet du senere får innvilget når saksbehandlingen er ferdig. I utbetalingsmeldingen din vil du få beskjed om at forskuddet er trukket fra.

Merk at du ikke kan søke på kompensasjonsordningen hvis du

  • allerede har fått svar på søknaden din om dagpenger
  • eller du får forskudd på dagpenger.

Klikk her for mer informasjon som kan hjelpe i å velge mellom de to ordningene

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.