Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Les alt om koronatiltakene her

Lurer du på hvordan virustiden slår ut for deg som forfatter eller oversetter?

Korona

Dersom du mister inntekter

  • NFFO jobber for å sikre honorarene til forfattere og oversettere som har mistet oppdrag grunnet koronapandemien. NFFO, Kulturrådet, Fritt Ord og andre instanser som yter arrangørtilskudd, har gitt beskjed om at de ikke kommer til å kreve tilbakebetalt midler for avlyste arrangementer. NFFO mener det derfor er selvsagt at alle arrangører må betale fullt honorar til bestilte bidragsytere. Du kan henvise til dette hvis du kommer i diskusjon med din oppdragsgiver.
  • Norges største kunsterorganisasjon, Creo, har samlet spørsmål og svar knyttet til kunstnerisk virksomhet i koronaperioden. Les mer her

Dersom du trenger nye oppdrag

Annet

Fakta fra NAV

Forfattere og oversettere som er selvstendig næringsdrivende og frilansere:

  • Omsorgspenger kan du få fra dag 4.
  • Sykepenger kan du få fra dag 3. IT-løsningen er ennå ikke på plass, men ordningen vil ha tilbakevirkende kraft fra 16.03.20.
  • Kompensasjon for tapt inntekt kan du få fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet inntraff. Du kan få om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Dette er en midlertidig ordning, og den er ennå ikke klar for å søke på.
  • Dagpenger kan du søke hvis du har hatt lønnsinntekt. Grensen er senket til 0,75 G (kr 74 894) og inntekten må du ha hatt i løpet av 36 siste avsluttede kalendermånedene. Husk å melde deg som arbeidssøker først.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.