Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ylva og Aage er de nye styrelederne

Også årsmøtet i 2021 kom digital versjon. – Men likevel vellykket, mener Aage Borchgrevink og Ylva Østby, nyvalgte styreledere i NFFO og Det faglitterære fond.

Ylva og aage lite
Ylva Østby og Aage Borchgrevink ble valgt til styreledere i henholdsvis Det faglitterære fond og NFFO under årsmøtet 17. april.

Suset over årsmøtesalen, fagpolitiske diskusjoner i korridorene og gjensyn med gamle venner og kolleger har vært frarøvet oss et par års tid nå. I hvert fall i det fysiske formatet. Men det forhindret ikke at nærmere 150 mennesker lørdag 17. april logget seg inn på Zoom og deltok i det andre digitale årsmøtet i NFFO og Det faglitterære fonds 43 år lange historie. Den hyggelige landsmøtemiddagen måtte man dessverre besørge selv.

Eksperiment

Likevel, en suksess, fastslår styrelederne.
– Jeg vil si det gikk overraskende bra til å være på Zoom. Det var godt organisert, og fint å se så mange som tok turen innom, sier Østby.
– Vi savnet selvfølgelig de de samtalene i gangene, måltidene og den sosiale biten, som også er en viktig del av en årsmøtehelg. Men det var likevel et spennende eksperiment, sier Borchgrevink.
Begge er de kjente i fond- og foreningssammenheng allerede. Ylva Østby, som ble valgt som leder i to år, har vært varamedlem fra 2018 til 2020, og ble valgt som nestleder i 2020. Det siste halvåret har hun vært konstituert leder, i Gunhild Ecklunds fravær.
Nevropsykologen fra Oslo har skrevet én faglitterær og én skjønnlitterær bok, og har ikke mindre enn tre nye bøker underveis.
Litteraturviteren Aage Borchgrevink har syv bøker i porteføljen, fire faglitterære og tre skjønnlitterære. Han har også solid fondserfaring, både som medlem av stipendkomiteer og til sammen fire perioder som styremedlem i Det faglitterære fond. Men det er til vervet som styreleder i foreningen han nå altså er valgt til for ett år. Også denne valgperioden er vanligvis for to år av gangen, men Borchgrevink trer inn for Geir Hønneland, som måtte fratre på grunn av forpliktelser i forbindelse med ny jobb som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Hvor for øvrig Borchgrevink jobber til daglig.

Samarbeid

De er begge opptatt av at de to styrene skal samarbeide godt i tida framover.
– Vi i fondsstyret vil fortsette arbeidet med å nå ut til mange ulike stipendgrupper, og ulike miljøer. Å nå flere med minoritetsbakgrunn, for eksempel, eller debutanter eller forskningsformidlere, for å nevne noen. Der ser vi en stor gevinst av å samarbeide med foreningen, som står for mye av gjennomføringen av ulike tiltak, gjennom kurs, veiledning og andre initiativ, sier Østby.
– Jeg tror det er viktig at styrene har et nært forhold og kjenner til hverandres virksomhet. NFFO er en åpen forening, med et nært samarbeid med også medlemsmassen. Det er absolutt mulig for alle medlemmer å ta kontakt direkte med styrene, hvis man ønsker å ta opp visse temaer, sier Borchgrevink, som ser frem til høstens medlemsmøter.
Begge styrene er valgt på demokratisk grunnlag for å representere bredden i medlemmsmassen, men det er ikke sikkert vi har full oversikt over alle feltene. Derfor er det viktig at folk viser engasjement, sier de to.

Utsettelse

De fleste sakene under årsmøtet gikk til vedtak, slik de var foreslått av styrene. Unntaket var forslaget om å legge ned aktualitets- og debattstipendet. Her gikk et flertall av delegatene inn for å beholde stipendet.
– Slik saken så ut for oss, så vi ingen annen utvei enn å foreslå nedleggelse for årsmøtet, men det var ingen stor prinsippsak for noen av oss, og det er gledelig å se engasjementet som ble vekket rundt dette lille, men viktige stipendet, sier Ylva Østby.
Dessuten blir det nok en utsettelse av en gjenganger, sak 6: «Oppfølging av årsmøtevedtak fra 2019 om vurdering av punkt 4 i Retningslinjer for vurdering av utgivelser».
Bakgrunnen er en sak fremmet av medlem Tore Slaatta til årsmøtet i 2019, der det ble foreslått å åpne for medlemskap i NFFO for forfattere som skriver tekster på måter som ikke kan generere kollektive vederlagsmidler til Det faglitterære fond.
Som et ledd i saksbehandlingen nedsatte de to styrene i fellesskap en arbeidsgruppe som har utredet saken, og gruppens rapport dannet grunnlaget for styrenes forslag til vedtak.
Men noe vedtak ble det ikke under årsmøtet. I stedet ble det flertall for å utsette saken for få et bedre diskusjonsgrunnlag til neste årsmøte.
– Selv om styrene ønsket å vedta de små justeringene av retningslinjene for utgivelser som vi la frem for årsmøtet, var det også meningen å legge til rette for en fortsatt drøfting av temaer som medlemsskapskriterier og åpen tilgang-problematikk sammen med medlemmene i ulike fora fremover. Derfor var det uproblematisk for styrene å stille seg bak benkeforslaget om å utsette saken ett år til, sier Østby.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.