Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO bidrar i kampanje for NRK-arkivet

Landet mest innholdsrike TV-arkiv kan forsvinne ved nyttår, fordi NRK vil presse ned honoraret til opphaverne. NFFO støtter kampanjen #ikketilgjengelig for bedre vilkår.

Skjermis

NRKs snart hundre års arkiv med egenproduserte TV- og radioprogrammer er en del av vår felles kulturarv og tilhører oss alle. Dessverre tilgjengeliggjør statskringkasteren bare deler av arkivet, fordi de vil presse ned betalingen til kunstnerne. Dagens avtale løper ut ved årsskiftet og det er stor avstand mellom partene. I verste fall går store deler av arkivet i svart på nyttårsaften.
Det er organisasjonen Norwaco som representerer rettighetshaverne i denne avtalen. NFFO er medlem i Norwaco og har bedt Norwaco om å forvalte våre medlemmers rettigheter i NRK-arkivet. Nåværende avtale mellom NRK og Norwaco, er en midlertidig og begrenset avtale for 2020 og 2021. Den ble inngått da partene ikke kom til enighet om vederlaget for å fornye avtalen med samme vilkår som den første avtalen for 2014 – 2019.

Nåværende avtale gjelder produksjoner som er kringkastet før 1.1.1997, og det er et tak på antall timer arkivproduksjoner som NRK kan ha liggende i appene eller spilleren på nettsidene. For neste avtaleperiode er målet å bli enige om en avtale uten denne timebegrensningen og som i tillegg inkluderer nyere programmer, kringkastet første gang mellom 1.1.1997 og 1.1.2015.

For å øke sjansene om å komme fram til en slik avtale skal det gjennomføres en mediekampanje. 31 av Norwacos medlemmer, deriblant NFFO har stilt seg bak et opprop der vi rett og slett ber NRK om å betale skikkelig og rimelig vederlag for å tilgjengeliggjøre hele NRK-arkivet. Vi håper denne kampanjen vil bidra til at forhandlingene går mer i rettighetshavernes favør. Blir vi ikke enige, kan store deler av NRK-arkivet gå i sort fra nyttår.

Se etter hashtaggen #ikketilgjengelig i sosiale medier og les mer på kampanjens egen nettside

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.