Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO i stortingshøring om statsbudsjettet

Temaene var mange på kort tid da NFFOs generalsekretær Arne Vestbø og styreleder Aage Borchgrevink møtte familie- og kulturkomiteen på Stortinget i høring om årets statsbudsjett.

20211104 nffo arne aage 001 lite
Arne Vestbø (t.v.) og Aage Borchgrevink møtte for NFFO i Stortinget.

Under følger de tre viktigste poengene fra NFFOs høringssvar:

NFFO er skuffet over at statsbudsjettet ikke legger opp til at Norsk kulturfond får en reell økning i 2022 (1,9 prosent). I sin budsjettsøknad ba Norsk kulturråd om en økning på 100 millioner kroner. Kulturfondet bidrar til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Samtlige kunstfelt rammes når kulturfondet knapt kompenseres for lønns- og prisvekst.

NFFO er glade for de 20 nye arbeidsstipendene som er foreslått og at størrelsen på arbeidsstipendet økes med 2,6 prosent. Men denne økningen er ikke tilstrekkelig. Stipend er avgjørende for en variert og mangfoldig litteratur, og er en direkte investering i viktige kunstnerskap. Kunstnernettverket, som samler 19 organisasjoner på kulturfeltet, mener at 350 nye hjemler bør opprettes i løpet av de neste fem årene for å styrke kunstnerøkonomien.

– Vi deler bekymringen til Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforening om at beskrivelsen i statsbudsjettet av Nasjonalbibliotekets oppgave i henhold til pliktavlevert materiale er uklar og kan føre til en uønsket bruksendring. Ordlyden bør presiseres i tråd med hensikten med det pliktavlevert materialet, nedfelt i pliktavleveringsloven, som er bevaring og tilgjengeliggjøring som kildemateriale til forsking og dokumentasjon.

Thumbnail img 3895

Se opptak av hele høringssvaret her!

Les NFFO skriftlige høringssvar i sin helhet i lenka nederst på denne siden.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.