Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO med anbefalt avtale for billigbøker

Etter en samlet vurdering har NFFO bestemt seg for å lansere en anbefalt forlagsavtale for utgivelse av faglitterær billigbok.
– Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke denne anbefalte avtalen når de skal utgi billigbok på et forlag, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Arne

I den anbefalte avtalen er normalroyalty satt til 10 prosent av beregningsgrunnlaget for de første 15 000 eksemplarene som selges, deretter 12,5 prosent.
I henhold til den gjeldende normalkontraktens generelle bestemmelser, heter det i punkt 1.3 at «dersom DnF og NFF ikke har fremforhandlet spesielle normalkontraktsvilkår for en aktuell publiseringsform, påligger det forlaget å utforme et forslag til kontrakt, inneholdende nødvendige vilkår».
– Dette forhindrer ikke at forfatteren selv kan komme med et anbefalt kontraktsforslag til forlaget. Det er et slikt forslag NFFO nå lanserer, sier Vestbø.

– Hvorfor dette utspillet og hvorfor nå?
– Forlaget Strawberry kontaktet oss i forrige uke med spørsmål om vi hadde en mal for avtale mellom forfatter og forlag om utgivelse av faglitterær billigbok, som fulgte de samme royaltybetingelsene som ligger i den skjønnlitterære avtalen, og som de og mange andre forlag allerede bruker også for sine sakprosaforfattere.
– Svaret fra vår side var i første omgang nei, men vi synes jo det var veldig interessant at Strawberry ønsket at vi skulle utarbeide en slik avtale. For forhandlingene med Forleggerforeningen har stått stille i altfor lang tid, og nå er vi faktisk nødt til å foreta oss noe, særlig når det gjelder billigbok. Strawberry skal derfor ha stor honnør for sitt initiativ, men jeg presiserer at denne avtalen er NFFOs anbefalte forslag til alle våre medlemmer og kan foreslås brukt overfor alle forlag. Det er altså ikke en Strawberry-avtale, sier Vestbø.

– Vil NFFO jobbe for å få denne avtalen inn som en del av den ordinære normalkontrakten, den som inngås med Forleggerforeningen?
– Ja, vi synes det er vanskelig å godta noe annet enn minimum de betingelsene som ligger inne her. I utgangspunktet burde det være en smal sak, siden vi vet at så godt som alle forlag over en viss størrelse i praksis bruker denne kontrakten allerede. Men av en eller annen grunn holder forleggerne igjen. Forfattervennlig er det ikke.

– Hvis det er medlemmer opplever at det er forlag som ikke vil underskrive denne nye, anbefalte billigbok-kontrakten, hva skal de gjøre da?
– Våre medlemmer bestemmer til syvende og sist selv hvilke betingelser de vil godta. Siden billigbok altså fremdeles ikke er en del av normalkontraktverket, er slike utgivelser formelt sett helt overlatt til individuelle forhandlinger. Så lenge du har avtale med et forlag om en utgivelse, står du ikke helt fritt til å overdra rettighetene til billigbok til noen andre.
– Jeg anbefaler å ta kontakt med én av våre juridiske rådgivere dersom du opplever at forlagene ikke vil gi deg den minstesatsen NFFO anbefaler, sier Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.