Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO-penger til Litteraturhuset i Bergen

NFFO bevilger inntil 136 000 kroner til ny, digital strømming av sakprosa fra Litteraturhuset i Bergen.

Bergen

Styret i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har besluttet å gi støtte til Bergens-institusjonen, etter en søknad om midler til en ny digital serie.
– Dette er helt strålende, sier Margunn Vikingstad, programrådgiver ved Litteraturhuset i Bergen.
– I tillegg til å flytte allerede planlagt program over til digitale flater, har vi nå også laget nye programserier inspirert av omstendighetene. Blant annet er vi snart i gang med en foredragsserie med sakprosaforfattere og faglitterære oversettere som vi har kalt «Krisehåndtering». Her står de fritt til å snakke om håndtering av kriser i egne bøker, i eget liv eller velge seg andre vinklinger på temaet.
– I likhet med andre kulturinstitusjoner, står vi i en vanskelig økonomisk situasjon. Men vi er såpass velsignet i dette landet at vi har institusjoner som NFFO som gjør det mulig å slippe kreative krefter løs når krisen er der. Vi kan tenke alternativt og nytt både i innhold og hvordan formidle programmet vårt, under logoen Litthus og Ditthus.

Generalsekretær Arne Vestbø i NFFO er glad for å kunne bidra til den nye serien.
– Litteraturhuset i Bergen er nok en profesjonell formidlingsaktør som nå går over på digitale plattformer. For forfattere og oversettere av sakprosa er det viktig å få nye oppdrag i en vanskelig tid, og vi har derfor valgt å gi et tilskudd øremerket honorarer til bidragsyterne. Når vi yter tilskudd, er det viktig for oss at de digitale rettighetene ivaretas. Vi har derfor presisert at i avtalene som inngås, må det avklares hvor lenge foredraget kan ligge åpent tilgjengelig, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.