Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFO søker redaksjonsmedlem til Norsk oversetterleksikon

NFFO har inngått et samarbeid med Norsk Oversetterleksikon for å fremme sakprosaoversettelse. Vi søker nå et medlem med interesse for oversettelse til å sitte som NFFOs representant i Norsk Oversetterleksikons redaksjon.

Noleks logo

Hovedoppgavene som redaksjonsmedlem er å komme med ideer til nye biografiske og tematiske artikler om oversettere og oversettelse, rekruttere skribenter, og gi tilbakemelding på innkomne tekster. Redaksjonen møtes tre ganger i halvåret i Norsk Oversetterforenings lokaler i Oslo, men redaksjonsmedlemmer som bor utenbys er velkomne til å delta digitalt.
Det er en fordel om redaksjonsmedlemmet har god oversikt over sakprosafeltet og kan rekruttere skribenter fra NFFOs medlemsmasse.

Honoraret er kr 8 000 + lesehonorarer på kr 1 500 per stk.

Ta kontakt med Nina Herland om du er interessert: nina@nffo.no

Norsk Oversetterleksikon (NOleks) er et nettbasert og forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie i regi av Norsk Oversetterforening. Norsk Oversetterleksikon er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i henhold til Norsk senter for forskningsdatas (NSD) register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.