Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Politisk støtte til sakprosaen

Statsbudsjettet behandles i Stortinget denne uka. Tross ingen friske midler til ordningene NFFO kjemper for, er det noen lysglimt gjennom skyene.

Colpol
Freddy Øvstegård (SV), Anette Trettebergstuen (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) går inn for økte midler til sakprosa og lesestrategi i budsjettforhandlingene i Stortinget denne uka.

– Vi er glade for at både Arbeiderpartiet og SV foreslår en betydelig styrking av innkjøpsordningene, og særlig for sakprosa for voksne, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.
– En satsing på gode sakprosabøker vil bidra til å oppfylle de kulturpolitiske målene om å legge til rette for dannelse og kritisk refleksjon, fremme demokratiet og styrke norsk språk. Selv om det ikke blir flertall for disse partienes forslag i denne omgang, forplikter dette hvis de havner i posisjon etter neste valg.

I innstillingene som nå behandles til Stortinget, heter det blant annet:

  • Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at dagens innkjøpsordning for sakprosa er uforutsigbar og i for liten grad bidrar til å oppnå målet om mangfold i produksjon og distribusjon. En styrking av ordningen vil bidra til å styrke forfatternes inntekter og å sikre at god sakprosa er tilgjengelig i bibliotekene i hele landet.
  • Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett der det foreslås å styrke Kulturfondet med 90 mill. kroner. Beløpet fordeles på 25 mill. kroner til ordningen for sakprosa, 5 mill. kroner til justering av honorarene i innkjøpsordningene, 10 mill. kroner til styrking av festival- og arrangørstøtteordningen, 20 mill. kroner øremerket scenekunst, 15 mill. kroner til tidsskrift og kritikk. De siste 15 mill. kroner går til en generell styrking av kulturfondet i tråd med Norsk kulturfonds egen budsjettsøknad.
  • Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at kulturlivet over tid har etablert en rekke svært gode og treffsikre ordninger som ivaretar kulturlivets behov. Dette medlem viser til at i en krisetid er det ekstra viktig å styrke eksisterende og gode ordninger, og viser derfor til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett der det er foreslått å øke tilskuddet til Norsk kulturfond med 100 mill. kroner ut over regjeringens forslag til budsjett. Av disse øremerkes 15 til tidsskrift og kritikk, og 15 til innfasing av en styrket innkjøpsordning for sakprosa.

Lesestrategi

Som et eget punkt i kulturbudsjettet skal også nasjonal lesestrategi opp til diskusjon og behandling.
I innstillingen heter det:

  • Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Norge er en lesende befolkning, men at vi de senere årene har sett en nedgang i lesingen i flere aldersgrupper. Disse medlemmer viser til at det de senere årene har vært en lesesatsinger, og i 2019 et eget leseår. Nå er det på tide med en lang og varig satsing på å styrke det viktige arbeidet som gjøres for å sikre lesing i Norge. Viktige litteraturorganisasjoner som Foreningen !les, Leser søker bok, Forfattersentrum og forfatterforeningene må inkluderes i utviklingen av arbeidet med utvikling av en slik lang og varig lesestrategi. Disse medlemmer viser til at det er avgjørende at også Kunnskapsdepartementet deltar i å utvikle en slik strategi, siden skolen er en viktig arena for mye lesestimuleringstiltak.

– At Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet plukker opp bokbransjeforeningenes innspill om en statlig lesestrategi, er vi godt fornøyd med. Men jeg har vanskelig for å forstå hvorfor dette ikke blir enstemmig vedtatt av et samlet Storting, sier Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.