Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Roper varsko for lærebokforfattere

Mange lærebokforfattere sliter med vanskelige vilkår hos norske forlag. Nå vil NFFO kartlegge situasjonen for yrkesgruppen i en ny undersøkelse.

Soria   dagny holm

Under NFFOs seminar for lærebokforfattere 12. januar meldte et flertall forfattere om manglende kontrakter og urimelige avtalevilkår og royalty-bestemmelser hos norske forlag. NFFO ønsker derfor å kartlegge situasjonen til lærebokforfattere som jobber med digitale læreverk og nettressurser.
Dagny Holm i NFFOs læremiddelutvalg har sammen med resten av utvalget og foreningsadministrasjonen utviklet en ny undersøkelse som skal gi enda mer presise tilbakemeldinger.

Hun mener situasjonen for forfattere som jobber med digitale læremidler nå er veldig alvorlig.
– Alle de store undervisningsforlagene utvikler nå heldekkende, interaktive, digitale læremidler til skolereformen Fagfornyelsen som kommer i 2020 og skal gjelde alle fag fra i grunnskole og videregående. Det finnes ingen normalkontrakt for digitale verk, så de enkelte forlagene prøver seg fram med ulike honorarmodeller – for eksempel engangshonorar, «gjenbrukshonorar» eller royalty. De fleste modellene vil gi forfatterne betydelig lavere inntjening enn for tilsvarende læreverk på papir. For å kunne hjelpe sine medlemmer til å få en anstendig kontrakt ønsker NFFO å få en oversikt over de ulike modellene som er i omløp.

– Du har vært læremiddelforfatter selv i mange år. Hvordan vil du skildre utviklingen i de årene du har vært i faget?
– Jeg har ikke vært med på mer enn én læreplanreform tidligere, og skrevet læreverk på to forskjellige forlag. Selve det redaksjonelle arbeidet har ikke forandret seg så mye – det er et teamarbeid med som regel flere forfattere og redaktører. Et annet trekk som går igjen er den altfor korte tida mellom vedtak og iverksettelse av ny læreplan. Dette fører til et voldsomt tidspress på alle involverte.
– De digitale komponentene har fått stadig større plass og krever mer og mer av både forfattere og redaktører. Det er stor forskjell på å skrive en avsluttet papirbok og en digital , interaktiv nettbrettbok. Bare det å skrive for et så lite format byr på store utfordringer-

– Hvordan har norske forlag hengt med i svingene hva gjelder lærebokforleggeri i det digitale?
– Norske forlag har gjort flere altfor tidlige og kostbare forsøk på å produsere og selge digitale læremidler til skolen – fra tilleggsstoff på CD-rom via gratis nettressurser og ferdig Smartboard-innhold til dagens heldigitale nettbrett-læreverk som skal kunne erstatte papirbøkene.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.