Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Bekymret over medlemmenes digitale rettigheter

– Norske forlag må ivareta sine forfatteres og oversetteres digitale rettigheter på en bedre måte enn i dag, sier generalsekretær Arne Vestbø.

Juridisk rådiver Jan Terje Helmli (t.v.) og generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø, er bekymret over forfatternes og oversetternes grunnleggende rettigheter i den nye, digitale litteraturvirkeligheten.

Klassekampen har gjennom en rekke artikler skrevet om de skjønnlitterære forfatternes dårlige og tilsynelatende tilfeldige vilkår i forbindelse med strømming av lydbøker.

– Dette er gjenkjennelig også for NFFOs medlemmer, sier generalsekretær Arne Vestbø.
– Som forfattere og oversettere står vi ofte sammen med forlagene i kampen for å bedre rammevilkårene for norsk litteratur. Men vi ser nå flere urovekkende tegn på at den grunnpilaren vi i fellesskap har ansvar for, normalkontrakten, utfordres av digitaliseringen. Nå utvikles for eksempel tjenesten Allvit innenfor UH-sektoren – og siden dette er bøker som faller utenfor den inngåtte e-bokavtalen, må forlagene forhandle med enkeltforfattere om hver eneste bok som de ønsker å gjøre tilgjengelig. Er det måten å gjøre det på?, spør Vestbø.

En oppsummering viser at det er en rekke punkter å ta tak i framover. NFFOs juridiske rådgiver Jan Terje Helmli gir oss denne oversikten:

E-bøker
Status
Forfattere: NFFO har i mange år hatt en midlertidig avtale med Forleggerforeningen. Avtalen mangler for tiden formell forlengelse. De skjønnlitterære har i mellomtiden oppnådd forbedringer som vi mangler. E-bokutgivelser fra bokgruppene 1 (skolebøker) og 2.1 (lærebøker for høyere utdanning) bør også innlemmes i det faglitterære normalkontraktsverket på varig basis.
Oversettere: Norsk Oversetterforening og NFFO har en midlertidig avtale med Forleggerforeningen. De pågående forhandlingene om normalkontrakten for oversettelser vil med stor sannsynlighet medføre betydelige endringer i honorarsystemet, herunder avslutte den midlertidige reguleringen for e-bøkenes vedkommende.

Strømming
Status
Forfattere: NFFO har ingen avtale, hverken med Forleggerforeningen eller enkeltforlag.
Oversettere: NO/NFFO har avtale med Cappelen Damm om strømming i Storytel og med Lydbokforlaget om strømming i Fabel. De pågående forhandlingene med Forleggerforeningen om normalkontrakten vil med stor sannsynlighet medføre at strømming blir regulert innenfor normalkontrakten – og at de nevnte avtalene med enkeltforlag opphører.

Normalkontrakten
Status
Både for forfattere og oversettere er det forhandlinger i gang. Det er behov for moderniserte avtaleverk som regulerer utnyttelse som faktisk finner sted.

Billigbokavtale
Status
Forfattere: Det finnes ingen normalkontraktsvilkår for faglitterære billigbokutgivelser. NFFOs ambisjon er å få på plass lignende vilkår som de skjønnlitterære har.
Oversettere: Det skilles ikke mellom trykte utgaver; billigbok kan utgis så lenge forlaget har/vedlikeholder rettigheter til å utgi trykt versjon.

– Men det aller største hullet er på læremiddelsiden, sier Jan Terje Helmli.
– Dels kan det være behov for tilpasninger i gjeldende normalkontraktsvilkår for faglitteratur i trykt versjon, men fraværet av relevante normalkontraktsvilkår for honorering av digital læremiddelproduksjon har akutt behov for oppmerksomhet. I tillegg vil jeg nevne at normalkontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære lydbøker er en sak vi jobber med å få på plass, sier Helmli.

Arne Vestbø er bekymret over så mange kontraktsforhold for forfattere og oversettere er uavklarte.
– Jeg er sikker på at forlagene også ser verdien av at vi har standardavtaler som sørger for like vilkår for ulike utgivelser på ulike forlag. Men nå føler mange av våre medlemmer at det er de som enkeltstående forfattere som må ta risiko i en uoversiktlig situasjon.
– Vårt håp er at forlagene skjønner at de må ivareta sine forfattere og oversettere på en bedre måte enn i dag, og ikke lenger kan vente og se på hva som skjer i markedet. Hvis forlagene drøyer for lenge, vil de ikke ha et innhold å tilby lenger. Det må være betydelig verre enn at omsetningen går ned med noen prosentpoeng, sier Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.