Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

3,2 millioner kroner til forfattere og oversettere

Nå kan det være kompensasjonspenger å hente ut for deg som forfattet eller oversatte en sakprosabok i 2018 og 2019. Til sammen skal 3,2 millioner kroner nå deles ut.

Nffo knut strand 001 190529
Knut Strand, rådgiver i NFFO og prosjektleder for kopikompensasjonsarbeidet.

I Norge er det lov å kopiere fra åndsverk til privat bruk. Privatkopiering vil for eksempel være når man bruker telefonen til å ta bilde av en bokside som man sender til en venn man mener bør lese akkurat dette utdraget, eller når man skanner en avisside og legger ved som vedlegg til en e-post til et barn som studerer utenbys. Staten kompenserer forfattere, oversettere og andre rettighetshavere for denne lovlige kopieringen gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Ved revisjonen av åndsverkloven i 2018 ble retten til kompensasjon for privatkopiering av litterære verk sterkt utvidet. Og nå kommer det første oppgjøret for dette.

Klikk her for å se om du er kvalifisert til kompensasjonsutbetaling

NFFO har laget en ordning for utbetaling av individuelt vederlag for privatkopiering til faglitterære forfattere og oversettere. Vinteren 2021 skal bøker utgitt i 2018 og 2019 kompenseres.

– 3,2 millioner i kompensasjonspenger deles ut. Betyr det mye penger på noen få, eller er pengene smørt godt og tynt utover, NFFO-rådgiver og prosjektleder Knut Strand?
– Det blir en god sum til mange. Vi ønsker at så mange som mulig skal kvalifisere til kompensasjonspengene, men samtidig at summen de mottar blir mer enn bare lommerusk. Det har ikke vært bare enkelt, da det for 2018 og 2019 var over 7 000 norske sakprosautgivelser i ulike formater. Til slutt har vi endt opp med en liste på rundt 3 000 kompensasjonsberettigede forfattere og oversettere.

– Hvordan får jeg vite om jeg er kvalifisert til å motta kompensasjonspenger?
– Det gjør du enkelt ved å gå til ordningens nettsted. Her kan du søke på navnet ditt eller utgivelsen din fra 2018/19. Finner du noen av utgivelsene dine i søket, har du krav på kompensasjon.

– Hvor mye penger kan jeg regne med å få?
– Det avhenger av hvor mange og hvor lange bøker du kom med i de gjeldendene årene. Makssummen er på 4 860, men de fleste vil motta et sted mellom 540 og 1 620 kroner.

– Hvordan får jeg pengene utbetalt?
– Da må du sende inn et skjema via vår søknadsportal Min side. Her logger du inn med brukerkontoen du har brukt til stipend- eller medlemskapssøknader, eller du oppretter en ny. Med så mange kompensasjonsberettigede, trenger vi at folk selv registrerer utbetalingsinformasjonen. Det er viktig å merke seg at søknadsfristen er fredag 29. januar klokka 15:00.

Generalsekretær Arne Vestbø i NFFO sier det er et en ganske stor begivenhet at NFFO nå har på plass en ordning for utbetaling av privatkopieringskompensasjon.
– Det er nok ikke alle som tenker på at når de tar et bilde av en side i en bok og sender til en venn, så er det faktisk noens åndsverk de videreformidler. Etter åndsverkloven er det lov å gjøre dette, men opphaveren skal altså kompenseres.
– Prinsipielt sett er det naturligvis svært viktig at opphavsretten respekteres, selv om det ikke fører til veldig mye penger i den enkeltes lommebok. Kravet fra staten om at denne ordningen skal være individuell, gir oss noen utfordringer, men vi mener å ha kommet fram til et rettferdig system som vi nå skal prøve ut i tre år, sier Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.